Siirry sisältöön

Miten voimme palvella?

21.03.2019 | Kauppinen Kirsi-Marja | Asiakkaat, Nostot, Palvelut


Palvelut on kuvattu palvelukuvauksissa, jotka sisältävät tietoa palvelujen sisällöistä ja palvelun toimittamisesta eli toimittamisen vastuista ja toimitusajoista. Tavoitteena on ajantasaiset kuvaukset tarjottavista palveluista, joita vasten asiakas voi arvioida saamaansa palvelua ja sen laatua.

Salkunhallinnan kriteereitä ja käytäntöjä

Palvelut eivät päädy palveluvalikoimaan sattumalta. Palvelun tulee toteuttaa strategiaa, sopia palvelukeskukselle määriteltyyn tehtävään ja rooliin sekä täydentää nykyistä palveluvalikoimaa. Palvelun on oltava houkutteleva ja siitä on oltava hyötyä asiakkaille. Palvelun tulee muodostua ajan mittaan taloudellisesti kannattavaksi ja sillä pitää olla riittävän pitkä elinkaari.
Palveluvalikoiman muutokset lähtevät liikkeelle ideoista, tarpeista ja mahdollisuuksista, palveluja kehitetään tavoitehakuisissa projekteissa ja lopputuloksena on asiakkaille hyötyjä ja vaikuttavuutta tuovat uudet palvelut.

Painopiste tulevaisuudessa: 80 % eteenpäin

Palvelusalkun hallinnassa 80 % on tulevaisuuteen katsomista ja 20 % toteutuneen arvioimista. Palvelusalkun hallinta on ideoiden aktiivista hallintaa, innovointia ja priorisointia, riskeihin varautumista, toimintaympäristön muutosten ja trendien analysointia. Palveluvalikoiman ja palvelujen muutostarpeet heijastavat usein asiakkaiden tarpeiden tai markkinatilanteen muutoksia.

Viime vuonna Palkeiden tulorahoituksesta 15 % koostui niistä palveluista, joita on otettu uusina palveluvalikoimaan muutaman viime vuoden aikana. Näitä uusia palveluja ovat esimerkiksi rekrytointipalvelu, palkansaajan neuvontapalvelu ja pidempään palveluvalikoimassa ollut matkalaskujen tarkastuspalvelu.

Järjestelmät ja osaaminen osa palvelujen kehittämistä

Lähivuosina tuemme mm. tiedon hyödyntämistä kehittämällä tiedolla johtamisen palveluja, kuten raportointi, analysointi ja liittymät asiakkaille. Palvelun kehitystyötä suunnataan tiedon käyttötarpeiden mukaan. Osakeyhtiöille ja yhteisöasiakkaille kehitetään edelleen tuotteistettuja palveluja ja palvelusopimusta.

Riippuvuudet palvelujen ja palvelun tuottamiseen vaadittavien sovellusten ja järjestelmien välillä on tarpeen tunnistaa riittävän hyvin. Palveluvalikoiman ja palveluprosessin muutokset edellyttävät usein muutoksia myös sovelluksiin, järjestelmiin tai niiden toiminnallisuuksiin.

Samoin uuden palvelun tuottamisen vaatiman osaamisen ja resursoinnin tunnistaminen ja varmistaminen on tärkeätä kehittämistyössä.

Palveluvalikoimaan jälleen uusia palveluja 1.10.2019 alkaen

Palkeiden palveluvalikoimaan on jälleen tulossa uusia palveluja 1.10.2019 alkaen: osaamisen palveluja, esimiehen ja HR-asiantuntijan tehtäviin suunnattu palvelu sekä laajemmat analysoinnin palvelut. Kehittämistyöhön osallistuvat asiakkaat mm. pilotoimalla uutta palvelua.  Kehittämistyössä käytämme erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä ja palvelujen kehittämisen taustalla ovat aina asiakkailta nousseet tarpeet ja toiveet.

Tutustu palveluvalikoimaamme

 

Kauppinen Kirsi-Marja

Blogin kirjoittaja

Johtaja

Kauppinen Kirsi-Marja,

puh. 02955 62019,

kirsi-marja.kauppinen(at)palkeet.fi