Talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaiset

Palkeissa työskentelee noin 700 henkilöä, jotka edustavat monipuolista ja kehittyvää talous- ja henkilöstöhallinnon osaamista ja ammattitaitoa.

Vastuullisessa ja innostavassa työyhteisössämme panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin sekä osaamisen, johtamisen ja esimiestyön jatkuvaan kehittämiseen. Työntekijämme ovat motivoituneita ja sitoutuneita tuottamaan asiakaslähtöisiä ja luotettavia valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita.

Työtehtävät palvelukeskuksessa muuttuvat niin asiakkaiden tarpeiden kuin Palkeiden strategisten valintojen mukaan. Tuemme henkilöstöämme työelämän muutoksissa tukemalla oman ammattitaidon kehittämistä ja kartoittamalla osaamistarpeita. Työyhteisössämme on jokaisella mahdollisuus oman ammattitaidon ja samalla koko työyhteisön kehittämiseen.

Talous- ja henkilöstöhallinnon osaaminen ja yhteistyö asiakasorganisaatioiden kanssa ovat olennainen osa työskentelyä Palkeissa.

Tyypillisiä ammattinimikkeitä Palkeissa ovat:

  • palkkapalvelusihteeri
  • talouspalvelusihteeri
  • talouspalvelusihteeri, laskut
  • talouspalvelusihteeri, reskontra
  • sovellusvastaava
  • kirjanpitäjä
  • palveluesimies

Ilmoitamme avoimista tehtävistämme valtionhallinnon yhteisen sähköisen rekrytointijärjestelmän avulla osoitteessa www.valtiolle.fi. Mikäli sinua kiinnostaa työ palvelukeskuksessamme, voit jättää rekrytointijärjestelmään myös avoimen hakemuksen.

 

Työntekijöiden tarinoita

Juha Pennanen, palveluesimies

Työhöni kuluu perinteisten hallinnollisten- ja lähiesimiestehtävien lisäksi asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö sekä tulevaisuuden toiminnan suunnittelu ja erilaiset kehitysprojektit. Mielestäni yksi esimiehen tärkeimmistä tehtävistä olisi varmistaa, että omalla ryhmällä on parhaat mahdolliset edellytykset hoitaa palvelutuotantoa kulloinkin vallitsevassa tilanteessa. Muuttujia on paljon ja tilanteet vaihtelevat nopeasti: välillä sammutellaan tulipaloja, keskustellaan hankalistakin aiheista, mietitään miten jonkun asian voisi tehdä helpommin tai miten tehtäviä jaetaan poissaolojen sattuessa. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot ovat isossa roolissa.

Työni parhaita puolia ovat erilaisten ihmisten kanssa työskenteleminen ja työn monipuolisuus. Ryhmistä löytyy persoonallisuuksia yhtä monta kuin jäseniäkin ja esimiehenä on pystyttävä toimimaan luontevasti jokaisen kanssa. Nykyaikaisessa työyhteisössä esimies ei enää välttämättä ole se paras asiantuntija, mutta kärryillä on kuitenkin pysyttävä, jotta tietää mitä johtaa. Tämä haastaa kehittämään omaa osaamistaan ja sille kuuluisalle epämukavuusalueelle täytyy hypätä tasaisin väliajoin.

Yksityisenkin työnantajan puolta paljon nähneenä voisin todeta, että kyllä Palkeilla on työntekijän hyvä olla. Toki toimintaympäristö muuttuu koko ajan ja vauhdissa pysyminen vaatii mukautumista niin työntekijältä kuin koko organisaatioltakin. Mielestäni meillä Palkeissa pyritään pitämään työntekijöistä huolta kovasta muutosvauhdista huolimatta.

Mari Tervo, raportointivastaava

Raportointiryhmässä vastaamme talous- ja henkilöstöhallinnon raportointitehtävistä, neuvomme ja annamme raportoinnin käyttäjätukea asiakkaille, koulutamme ja vastaamme järjestelmäntoimittajan kanssa yhdessä raportointijärjestelmien käytettävyydestä ja kehittämisestä.

Henkilöstöhallinnon raportointitehtävissä olen toiminut pitkään, jo työskennellessäni Oikeushallinnon palvelukeskuksessa, josta siirryin Palkeisiin, kun palvelukeskukset yhdistyivät vuonna 2010. Nykyisiin työtehtäviini kuuluu henkilöstöraportointi Kieku-järjestelmillä (esim. SAP BI, Ad hoc). Vastaan asiakaskohtaisten raporttien ja tilastojen tuottamisesta asiakkaille erilaisista henkilöstötiedoista esim. palkkatilastot, palkkionsaajaraportit ja raportit työterveyshuollolle. Teemme lisäksi VMBaro-työtyytyväisyyskyselyjä ja kyselyn tulosten raportointia. Tehtäviini kuuluu säännöllistä yhteydenpitoa järjestelmäntoimittajiin ja erilaisten ohjeistuksien ja koulutusmateriaalien laatimista sekä koulutusjärjestelyjä.

Parasta antia työssäni on päästä ratkaisemaan erilaisia raportoinnin ongelmia ja auttaa asiakasta saamaan tarvitsemansa tiedot. Työssä tarvitaan hyvää ongelmanratkaisukykyä, henkilöstöhallinnon järjestelmien tietosisällön ja integraatioiden tuntemusta. Pidän Excelin pyörittämisestä, kouluttamisesta ja työskentelystä asiakkaiden kanssa.

Palkeet on työnantajana kehittyvä ja ajan hengessä mukana. Työtehtävät Palkeissa ovat haastavia ja vaihtelevia. Arvostan hyvää yhteishenkeä, tekemisen meininkiä ja sitä, että töihin on kiva tulla!

Riitta Nummelin, palveluasiantuntija

Palveluasiantuntijan tehtäviin kuuluvat mm. palvelussuhdeasiat, poissaolot, vuosilomat, palveluaikalaskenta ja palkanlaskenta sekä yhteistyö mm. verottajan, Kelan ja Kevan kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluvat mm. työohjeiden laadinta, perehdyttäminen, prosessien kehittäminen, neuvonta ja selvittelyt sekä palveluesimiehen avustaminen.

Parasta työssäni on sen monipuolisuus ja vaihtelevuus, yhteistyö eri ryhmien ja asiakkaiden kanssa, uuden oppiminen ja tiedon jakaminen sekä mielenkiintoisten ongelmien ratkaiseminen.

Palkeissa on joustavat työajat ja työhyvinvointiin on panostettu. Isolla työnantajalla on tarjolla monenlaisia tehtäviä ja myös projekteihin on mahdollista osallistua. Kehitysideoiden esittämiseen on käytettävissä erilaisia kanavia. Palkeet on edelläkävijä digitalisaatiossa sekä robotiikan käyttöönotossa ja siihen liittyen työntekijöille on tarjolla monia kehittymismahdollisuuksia.

Heli Pitkänen, palveluasiantuntija

Työhöni kuuluu talouspalveluiden palvelutuotannon tehtävät, niiden kehittäminen, ohjeistaminen sekä palveluryhmän tukena toimiminen.  Toimin myös palveluesimiehen tukena esimerkiksi palvelutuotannon ohjaamisessa ja organisoinnissa. Työhön kuuluu myös jonkun verran kouluttamista Palkeissa sisäisesti sekä asiakasvirastoille.

Työni on monipuolista ja mielenkiintoista, mutta ehdottomasti paras asia on hyvä työyhteisö. Myös yhteistyö asiakkaiden kanssa on aina palkitsevaa!

Palkeet tarjoaa työntekijöilleen ajan hengessä ja kehityksessä mukana olevan työympäristön ja sitä kautta mahdollisuuden kehittyä mukana.

"Työni parhaita puolia ovat erilaisten ihmisten kanssa työskenteleminen ja työn monipuolisuus."
- Juha Pennanen, palveluesimies

Työntekijöiden tarinoita