Skip to main content

Talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaiset

Palkeissa työskentelee noin 700 henkilöä, jotka edustavat monipuolista ja kehittyvää talous- ja henkilöstöhallinnon osaamista ja ammattitaitoa.

Vastuullisessa ja innostavassa työyhteisössämme panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin sekä osaamisen, johtamisen ja esimiestyön jatkuvaan kehittämiseen. Työntekijämme ovat motivoituneita ja sitoutuneita tuottamaan asiakaslähtöisiä ja luotettavia valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita.

Työtehtävät palvelukeskuksessa muuttuvat niin asiakkaiden tarpeiden kuin Palkeiden strategisten valintojen mukaan. Tuemme henkilöstöämme työelämän muutoksissa tukemalla oman ammattitaidon kehittämistä ja kartoittamalla osaamistarpeita. Työyhteisössämme on jokaisella mahdollisuus oman ammattitaidon ja samalla koko työyhteisön kehittämiseen.

Talous- ja henkilöstöhallinnon osaaminen ja yhteistyö asiakasorganisaatioiden kanssa ovat olennainen osa työskentelyä Palkeissa.

Tyypillisiä ammattinimikkeitä Palkeissa ovat:

  • palkkapalvelusihteeri
  • talouspalvelusihteeri
  • talouspalvelusihteeri, laskut
  • talouspalvelusihteeri, reskontra
  • sovellusvastaava
  • kirjanpitäjä
  • palveluesimies

Ilmoitamme avoimista tehtävistämme valtionhallinnon yhteisen sähköisen rekrytointijärjestelmän avulla osoitteessa www.valtiolle.fi (avoimet tehtävät RSS-syötekoosteena). Mikäli sinua kiinnostaa työ palvelukeskuksessamme, voit jättää rekrytointijärjestelmään myös avoimen hakemuksen.

Työntekijöiden tarinoita

Jenna Vidman

Jenna Punkkinen, Talouspalvelusihteeri

Tulin Palkeisiin töihin huhtikuussa 2015. Toimin ensin palkkapalvelusihteerinä ja vuoden 2017 alussa siirryin talouspalvelusihteeriksi Joensuun matkustusryhmään. Tehtäviini kuuluu mm. matkalaskujen asiatarkastus, matkalaskuihin liittyvä neuvonta ja opastus sekä M2-matkahallintajärjestelmän pääkäyttäjätehtävät. Vuodenvaihteen aikoihin myös verottajan vuosi-ilmoituksiin liittyvät työtehtävät ovat ajankohtaiset ja tuovat samalla vaihtelua normaaliin työhön.

Töihin on kiva tulla ja meillä on todella hyvä ryhmähenki. Töitä tehdään meillä nohevalla otteella! Pidän siitä, että saan työssäni olla tekemisessä erilaisten ihmisten kanssa. Työssäni on myös sopivasti haastetta ja vaihtelevuutta mm. M2-järjestelmän pääkäyttäjätehtävien myötä.

Työnantajana Palkeet on hyvä ja luotettava sekä tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin työtehtäviin ja nykyaikaiset työvälineet. Palkeille työntekijät ovat tärkeitä. Työntekijöille jaetaan vuosittain liikuntaseteleitä ja järjestetään erilaisia koulutuksia tarpeen mukaan. On mukava työskennellä osaavien ja innovatiivisten ihmisten kanssa.

Jani Oinonen

Jani Oinonen, Suunnittelija

Palkeisiin tulin vuonna 2014 palkkapalvelusihteeriksi ja nykyisin toimin suunnittelijana ICT-puolella. Työhöni kuuluu tuotantoprosessien automatisointiin (robotiikkaan) liittyviä tehtäviä, eli mm. palvelinten ylläpitoa, robottien ajastusten suunnittelua ja kapasiteetin hallintaa sekä robottien ja muiden automatisointityövälineiden tuotantoon vieminen hallitusti. Lisäksi työhöni kuuluu ongelma -ja häiriöselvittämistä ja tiedottamista.

Parasta työssäni on mahdollisuus olla luomassa jotain uutta, mitä ei ole ennen Palkeissa tehty ja se, että saa olla mukana ottamassa käyttöön uusia teknologioita. Työni on vastuullista, monipuolista ja saan tehdä yhteistyötä ”poikkitieteellisesti” kaikkien yksiköiden kanssa. Työkaverit ovat motivoituneita ja auttavat tarvittaessa hankalissa tilanteissa. Voi sanoa, että työni on joukkuepeliä.

Työnantajana Palkeet kannustaa henkilöstöä kehittämään osaamistaan ja haastamaan itseään. Lisäksi Palkeet pyrkii olemaan mukana ajassa, eli täällä tehdään paljon kehitystyötä eri yksiköissä ja ei niin sanotusti jämähdetä paikoilleen. Täällä on kiva olla töissä.

Mari Tervo

Mari Tervo, raportointivastaava

Raportointiryhmässä vastaamme talous- ja henkilöstöhallinnon raportointitehtävistä, neuvomme ja annamme raportoinnin käyttäjätukea asiakkaille, koulutamme ja vastaamme järjestelmäntoimittajan kanssa yhdessä raportointijärjestelmien käytettävyydestä ja kehittämisestä.

Henkilöstöhallinnon raportointitehtävissä olen toiminut pitkään, jo työskennellessäni Oikeushallinnon palvelukeskuksessa, josta siirryin Palkeisiin, kun palvelukeskukset yhdistyivät vuonna 2010. Nykyisiin työtehtäviini kuuluu henkilöstöraportointi Kieku-järjestelmillä (esim. SAP BI, Ad hoc). Vastaan asiakaskohtaisten raporttien ja tilastojen tuottamisesta asiakkaille erilaisista henkilöstötiedoista esim. palkkatilastot, palkkionsaajaraportit ja raportit työterveyshuollolle. Teemme lisäksi VMBaro-työtyytyväisyyskyselyjä ja kyselyn tulosten raportointia. Tehtäviini kuuluu säännöllistä yhteydenpitoa järjestelmäntoimittajiin ja erilaisten ohjeistuksien ja koulutusmateriaalien laatimista sekä koulutusjärjestelyjä.

Parasta antia työssäni on päästä ratkaisemaan erilaisia raportoinnin ongelmia ja auttaa asiakasta saamaan tarvitsemansa tiedot. Työssä tarvitaan hyvää ongelmanratkaisukykyä, henkilöstöhallinnon järjestelmien tietosisällön ja integraatioiden tuntemusta. Pidän Excelin pyörittämisestä, kouluttamisesta ja työskentelystä asiakkaiden kanssa.

Palkeet on työnantajana kehittyvä ja ajan hengessä mukana. Työtehtävät Palkeissa ovat haastavia ja vaihtelevia. Arvostan hyvää yhteishenkeä, tekemisen meininkiä ja sitä, että töihin on kiva tulla!

Riitta Nummelin

Riitta Nummelin, palveluasiantuntija

Palveluasiantuntijan tehtäviin kuuluvat mm. palvelussuhdeasiat, poissaolot, vuosilomat, palveluaikalaskenta ja palkanlaskenta sekä yhteistyö mm. verottajan, Kelan ja Kevan kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluvat mm. työohjeiden laadinta, perehdyttäminen, prosessien kehittäminen, neuvonta ja selvittelyt sekä palveluesimiehen avustaminen.

Parasta työssäni on sen monipuolisuus ja vaihtelevuus, yhteistyö eri ryhmien ja asiakkaiden kanssa, uuden oppiminen ja tiedon jakaminen sekä mielenkiintoisten ongelmien ratkaiseminen.

Palkeissa on joustavat työajat ja työhyvinvointiin on panostettu. Isolla työnantajalla on tarjolla monenlaisia tehtäviä ja myös projekteihin on mahdollista osallistua. Kehitysideoiden esittämiseen on käytettävissä erilaisia kanavia. Palkeet on edelläkävijä digitalisaatiossa sekä robotiikan käyttöönotossa ja siihen liittyen työntekijöille on tarjolla monia kehittymismahdollisuuksia.

Heli Pitkänen

Heli Pitkänen, palveluasiantuntija

Työhöni kuuluu talouspalveluiden palvelutuotannon tehtävät, niiden kehittäminen, ohjeistaminen sekä palveluryhmän tukena toimiminen.  Toimin myös palveluesimiehen tukena esimerkiksi palvelutuotannon ohjaamisessa ja organisoinnissa. Työhön kuuluu myös jonkun verran kouluttamista Palkeissa sisäisesti sekä asiakasvirastoille.

Työni on monipuolista ja mielenkiintoista, mutta ehdottomasti paras asia on hyvä työyhteisö. Myös yhteistyö asiakkaiden kanssa on aina palkitsevaa!

Palkeet tarjoaa työntekijöilleen ajan hengessä ja kehityksessä mukana olevan työympäristön ja sitä kautta mahdollisuuden kehittyä mukana.

"Palkeet pyrkii olemaan mukana ajassa, eli täällä tehdään paljon kehitystyötä eri yksiköissä ja ei niin sanotusti jämähdetä paikoilleen. Täällä on kiva olla töissä."
- Jani Oinonen, suunnittelija

Avoimet tehtävät RSS-syötekoosteena

Valtiolle.fi-sivusto