Siirry sisältöön

Ura talouspalveluiden parissa

Palvelukoordinaattori Satu Pentikäinen työpöytänsä ääressä.Satu, palvelukoordinaattori

Kun Satu tuli Palkeisiin ostolaskujen käsittelijäksi 2007, ei hän arvannutkaan, että työskentelisi siinä roolissa vain vuoden verran. Tammikuussa 2009 Satu siirtyi kirjanpitäjäksi kolmeksi vuodeksi, minkä jälkeen seurasi yhteensä seitsemän vuotta kirjanpito- ja talouspalveluryhmän esimiehenä. Helmikuussa 2019 oli jälleen uuden toimenkuvan, palvelukoordinaattorin, aika.

-    Palkeilla on hyvät mahdollisuudet laajentaa ammatillista osaamistaan. Palkeet on iso organisaatio ja täällä on tarjolla hyvin mahdollisuuksia, varsinkin, jos on itse aktiivinen. Se onkin Palkeiden yksi parhaita puolia, Satu kertoo.

Uudessa roolissa korostuvat yhteistyötaidot

Nykyisessä työssään Satu toimii asiantuntijaroolissa, talouspalveluiden palvelujohtajan apuna. Työnkuvaan kuuluu esimerkiksi esimiesten tukemista, yhteydenpitoa HR-kumppaniin, resurssien läpikäyntiä, rekrytointitarpeiden kartoittamista sekä tuottavuus- ja tehokkuustunnuslukujen seurantaa. Myös erilaisten projektien vetäminen kuuluu tehtävänkuvaan. Omassa työssä Satua motivoikin työn vaihtelevuus.

-    Tässä roolissa korostuvat sosiaaliset taidot sekä kyky tehdä yhteistyötä. Keskustelu on iso osa työnkuvaa. Palvelukoordinaattorilta vaaditaan myös jämäkkyyttä: tulee huolehtia siitä, että kaikki tulee vedettyä maaliin, Satu kertoo.

Kun on useita projekteja ja tehtäviä samanaikaisesti, on töiden priorisointi tärkeää. Se on välillä haasteellista. Myös uuden roolin omaksuminen vie aikaa. Palvelukoordinaattori työskentelee laajempien kokonaisuuksien kanssa, joten asioita on katsottava isommalla perspektiivillä kuin aiemmin. Omaa ajattelumallia joutuu ja pääsee työstämään.

Opinnot ovat saanut jatkoa

Satun tie tulospalveluiden palvelukoordinaattoriksi ei alkanut ihan perinteisimmällä tavalla - ensimmäiseltä ammatiltaan Satu on nimittäin kokki. Vaikka ruuanlaitto onkin ihanaa, niin ammatiksi siitä ei Satulle ollut. Niinpä Satu jatkoi tradenomin opinnoilla Haaga-Heliassa, ja sillä tiellä on pysytty.

Opiskelu ei ole loppunut työelämän myötä. Opinnot ovat saaneet jatkoa useampaankin otteeseen työelämän eri vaiheissa. Satu on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon, tehnyt avoimessa yliopistossa työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot sekä jatkanut tradenomin opintoja suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

Palkeilla Satu on viihtynyt hyvin, ja yksi syy on työnantajan aito huolehtiminen työntekijöistä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että Palkeissa panostetaan esimiestyöhön ja työhyvinvointiin. Esimiehiä koulutetaan mm. valmentavaan johtamiseen ja hyvä työergonomia sekä joustavat työajat ovat syvällä toimintakulttuurissa. Tällaisessa ympäristössä on mukava työskennellä ja kehittyä.