Siirry sisältöön

Palkeiden organisaatio

Palkeita johtaa toimitusjohtaja Tuija Kuivalainen. Palkeiden organisaatio jakaantuu yhdeksään yksikköön 1.10.2020 alkaen.

Palkeiden yksiköt ja johtajat

 • Talouspalvelut: Minna Korpela, johtaja, talouspalvelut
 • Henkilöstöpalvelut: Soile Röppänen, johtaja, henkilöstöpalvelut
 • Asiakkaat, palvelut ja laatu: Kirsi-Marja Kauppinen, johtaja, asiakkaat, palvelut ja laatu
 • Oy- ja yhteisöasiakkaiden palvelut: Tuomas Watia, johtaja, oy- ja yhteisöasiakkaat
 • Kehitys- ja ICT-palvelut: Helena Lappalainen, johtaja, kehitys- ja ICT
 • Talous, sisäinen valvonta ja tarkastus: Birgitt Karhusaari, johtaja, talous, sisäinen valvonta ja tarkastus
 • Yleishallinto: Timo Kallio, johtaja, yleishallinto
 • HR: Henrietta Aarnikoivu, johtaja, HR
 • Viestintä ja sidosryhmäsuhteet: Mia Hällström, viestintäpäällikkö

Palkeiden organisaatio.

 

Johtoryhmä

Palkeiden johtoryhmä toimii johtamisen, kehittämisen ja asioiden valmistelun sekä yhteensovittamisen tukena.

Johtoryhmän kokoonpano

Palkeiden johtoryhmään kuuluvat:

 • Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja
 • Timo Kallio, johtaja, yleishallinto
 • Henrietta Aarnikoivu, johtaja, HR
 • Helena Lappalainen, johtaja, kehitys- ja ICT
 • Juha Koljonen, teknologiajohtaja
 • Tuula Holappa, laatujohtaja
 • Kirsi-Marja Kauppinen, johtaja, asiakkaat, palvelut ja laatu
 • Minna Korpela, johtaja, talouspalvelut
 • Soile Röppänen, johtaja, henkilöstöpalvelut
 • Mia Hällström, viestintäpäällikkö
 • Birgitt Karhusaari, johtaja, talous, sisäinen valvonta ja tarkastus
 • Tuomas Watia, johtaja, oy- ja yhteisöasiakkaat

Johtoryhmän kokouksiin osallistuu myös henkilöstön edustajat sekä tarvittaessa asiantuntijoita.

Neuvottelukunta

Palkeissa on johtamista tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja sekä tekee niitä koskevia aloitteita. Neuvottelukunta täydentää Palkeiden omaa osaamista, tuo ulkopuolista näkemystä ja toimii johtamisen tukena mm. strategian ja liiketoiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä sekä vertailutiedon tuomisessa. Valtiovarainministeriö asettaa neuvottelukunnan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnan toimikausi on 1.6.2018 – 31.5.2022.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu­keskuksen toimitusjohtaja Tuija Kuivalainen

Jäsenet:

 • Arvo Kokkonen, pääjohtaja, Maanmittauslaitos
 • Maritta Iso-Aho, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Alko Oyj
 • Anssi Pihkala, toimitusjohtaja, Hansel Oy
 • Petri Karjalainen, Suomen Robotiikka- ja tekoäly-yhdistyksen (AiRo Ry:n) hallituksen jäsen
 • Satu Kaukonen, palveluasiantuntija, henkilöstön edustaja, Pardian pääluottamus­mies/ Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Pysyvät asiantuntijat:

 • Pauliina Pekonen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
 • Timo Kallio, johtaja, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (sihteeri)
Asiakasneuvottelukunta

Palkeiden asiakasneuvottelukunta on keskeinen toimija asiakkaiden ja palvelukeskuksen välisessä yhteistyössä. Asiakasneuvottelukunnan kautta saadaan asiakasnäkökulmaa olemassa olevien palvelujen, toimintamallien ja järjestelmien jatkokehittämiseen sekä uusien palve­lujen ideointiin ja kehittämiseen. Se on myös tärkeä yhteyskanava, jonka avulla voidaan kerätä tietoa asiakasvirastojen muutoksista, odotuksista sekä mahdollisista kehittämiskoh­teista. Asiakasneuvottelukunnan avulla voidaan edistää talous- ja henkilöstöhallinnon muu­tosten toimeenpanoa ministeriöissä ja virastoissa sekä arvioida muutosten toimeenpanoa.

Asiakasneuvottelukunnan kokoonpano

Asiakasneuvottelukuntaan kuuluvat (toimikausi 1.1.2019-31.12.2020)

 • Risto Hakoila, talousjohtaja, ulkoasiainministeriö (puheenjohtaja)
 • Ritva Järvinen, neuvotteleva virkamies, valtioneuvoston kanslia
 • Inga Luukko, suunnittelupäällikkö, Eduskunta
 • Risto Hakoila, talousjohtaja, ulkoasiainministeriö
 • Sanna Appelberg, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
 • Heli Hema, hallintojohtaja, Rikosseuraamuslaitos
 • Kati Korpi, talous- ja suunnittelujohtaja, sisäministeriö
 • Anne Aaltonen, hallintojohtaja, Poliisihallitus
 • Kristiina Olsson, talousjohtaja, puolustusministeriö
 • Jan Holmberg, talouspäällikkö, valtiovarainministeriö
 • Tanja Wistbacka, apulaisjohtaja, Valtiokonttori
 • Pasi Rentola, talouspäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Riitta Itkonen, hallitusneuvos, maa- ja metsätalousministeriö
 • Riitta Rosenberg, talouspäällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö
 • Juha Madetoja, henkilöstöjohtaja, Tulli
 • Taina Vähimaa, talouspäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Arita Kaaria, vanhempi hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Antti Niemi, talouspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö, ympäristöministeriö

Jäsenille ei nimetä henkilökohtaisia varajäseniä. Neuvottelukunnan kokoonpanoa voi­daan myöhemmin täydentää asiakkuuksien kehittymisen ja laajentumisen myötä.

Esittelijät:

 • Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, Palkeet
 • Kirsi-Marja Kauppinen, johtaja, Palkeet, sihteeri

Lisäksi esittelijöinä voivat toimia muut palvelukeskuksen virkamiehet.

27.10.2020

Valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kehittämisen tiekartta vuosille 2021 – 2026 on valmistunut

Palkeet on yhteistyössä Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön kanssa valmistellut valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisujen kehittämisen painopisteet vuosil...

Lue lisää >>

14.10.2020

Kuin savolainen työnteko – aloittamista vaille valamista

Jokainen varmasti tunnistaa kollegan tai tiimin, joka kyllä innostuu, suunnittelee ja kehittää mutta kun pitäisi alkaa tekemään, niin kummasti into laantuu ja porukka katoaa idean ...

Lue lisää >>

18.09.2020

Palkeiden uusi henkilöstöjohtaja valmentaa, kuuntelee ja kirjoittaa

Palkeiden henkilöstöjohtajana elokuussa aloittanut Henrietta Aarnikoivu tuntee onnistuneensa, kun ihmiset ympärillä innostuvat työstä, kokevat vaikutusmahdollisuuksia ja oivaltavat...

Lue lisää >>