Siirry sisältöön

Palkeiden organisaatio

Palkeita johtaa toimitusjohtaja Tuija Kuivalainen. Palkeiden organisaatio jakaantuu yhdeksään yksikköön 1.10.2020 alkaen.

Palkeiden yksiköt ja johtajat

 • Talouspalvelut: Minna Korpela, johtaja, talouspalvelut
 • Henkilöstöpalvelut: Soile Röppänen, johtaja, henkilöstöpalvelut
 • Asiakkaat, palvelut ja laatu: Kirsi-Marja Kauppinen, johtaja
 • Oy- ja yhteisöasiakkaiden palvelut: Tuomas Watia, johtaja
 • Kehitys- ja ICT-palvelut: Helena Lappalainen, johtaja
 • Talous, sisäinen valvonta ja tarkastus: Birgitt Karhusaari, johtaja
 • Yleishallinto: Timo Kallio, johtaja
 • HR: Henrietta Aarnikoivu, johtaja
 • Viestintä ja sidosryhmäsuhteet: Mia Hällström, viestintäpäällikkö

Palkeiden organisaatio.

 

Johtoryhmä

Palkeiden johtoryhmä toimii johtamisen, kehittämisen ja asioiden valmistelun sekä yhteensovittamisen tukena.

Johtoryhmän kokoonpano

Palkeiden johtoryhmään kuuluvat:

 • Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja
 • Timo Kallio, johtaja, yleishallinto
 • Henrietta Aarnikoivu, johtaja, HR
 • Helena Lappalainen, johtaja, kehitys- ja ICT
 • Kirsi-Marja Kauppinen, johtaja, asiakkaat, palvelut ja laatu
 • Minna Korpela, johtaja, talouspalvelut
 • Soile Röppänen, johtaja, henkilöstöpalvelut
 • Mia Hällström, viestintäpäällikkö
 • Birgitt Karhusaari, johtaja, talous, sisäinen valvonta ja tarkastus
 • Tuomas Watia, johtaja, oy- ja yhteisöasiakkaat

Johtoryhmän kokouksiin osallistuu myös henkilöstön edustajat sekä tarvittaessa asiantuntijoita.

Neuvottelukunta

Palkeissa on johtamista tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja sekä tekee niitä koskevia aloitteita. Neuvottelukunta täydentää Palkeiden omaa osaamista, tuo ulkopuolista näkemystä ja toimii johtamisen tukena mm. strategian ja liiketoiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä sekä vertailutiedon tuomisessa. Valtiovarainministeriö asettaa neuvottelukunnan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnan toimikausi on 1.6.2018 – 31.5.2022.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu­keskuksen toimitusjohtaja Tuija Kuivalainen

Jäsenet:

 • Arvo Kokkonen, pääjohtaja, Maanmittauslaitos
 • Maritta Iso-Aho, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Alko Oyj
 • Anssi Pihkala, toimitusjohtaja, Hansel Oy
 • Petri Karjalainen, Suomen Robotiikka- ja tekoäly-yhdistyksen (AiRo Ry:n) hallituksen jäsen
 • Satu Kaukonen, palveluasiantuntija, henkilöstön edustaja, Pardian pääluottamus­mies/ Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Pysyvät asiantuntijat:

 • Pauliina Pekonen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
 • Timo Kallio, johtaja, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (sihteeri)
Asiakasneuvottelukunta

Palkeiden asiakasneuvottelukunta on keskeinen toimija asiakkaiden ja palvelukeskuksen välisessä yhteistyössä. Asiakasneuvottelukunnan kautta saadaan asiakasnäkökulmaa olemassa olevien palvelujen, toimintamallien ja järjestelmien jatkokehittämiseen sekä uusien palve­lujen ideointiin ja kehittämiseen. Se on myös tärkeä yhteyskanava, jonka avulla voidaan kerätä tietoa asiakasvirastojen muutoksista, odotuksista sekä mahdollisista kehittämiskoh­teista. Asiakasneuvottelukunnan avulla voidaan edistää talous- ja henkilöstöhallinnon muu­tosten toimeenpanoa ministeriöissä ja virastoissa sekä arvioida muutosten toimeenpanoa.

Asiakasneuvottelukunnan kokoonpano

Asiakasneuvottelukuntaan kuuluvat (toimikausi 1.1.2021-31.12.2023)

 • Risto Hakoila, talousjohtaja, ulkoasiainministeriö (puheenjohtaja)
 • Ritva Järvinen, neuvotteleva virkamies, valtioneuvoston kanslia (varapuheenjohtaja)
 • Sanna Appelberg, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
 • Matti Hyytinen, hallintojohtaja, Maanmittauslaitos
 • Tuomas Isoranta, talousjohtaja, Puolustusvoimat
 • Tommi Kämpe, hallintojohtaja, Verohallinto
 • Tiina Lundgren, talouspäällikkö, Rajavartiolaitos
 • Juha Madetoja, henkilöstöjohtaja, Tulli
 • Mia Nykopp, hallinto- ja talousjohtaja, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
 • Riitta Rosenberg, talouspäällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö
 • Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö, ympäristöministeriö
 • Taina Vuorinen, henkilöstöjohtaja, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Jäsenille ei nimetä henkilökohtaisia varajäseniä. Neuvottelukunnan kokoonpanoa voi­daan myöhemmin täydentää asiakkuuksien kehittymisen ja laajentumisen myötä.

Esittelijät:

 • Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, Palkeet
 • Kirsi-Marja Kauppinen, johtaja, Palkeet, sihteeri
 • Minna Korpela, johtaja, Palkeet
 • Soile Röppänen, johtaja, Palkeet

Lisäksi esittelijöinä voivat toimia muut palvelukeskuksen virkamiehet.

25.01.2021

Johdon raportointipalvelun kehittäminen alkaa yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Tiedolla johtaminen vaatii analysoitua tietoa ja dataa osaksi päätöksentekoprosessia. Tiedolla johtamisen tarve on tunnistettu laajasti niin Palkeissa kuin asiakasvirastoissakin, j...

18.12.2020

Valtion maksuliikepalveluissa siirryttiin kahden välittäjäpankin toimintamalliin

Valtion maksuliikepalveluissa siirryttiin 1.12.2020 kahden välittäjäpankin toimintamalliin. Maksuliikepalveluita tuottavat Danske ja Nordea. Aikaisempi päävälittäjäpankki Osuuspank...

15.12.2020

Pohjoismaiset palvelukeskukset koolla pohtimassa tulevaisuutta

Pohjoismaiset palvelukeskukset kokoontuivat joulukuussa virtuaalitapahtumaan keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja tulevaisuudennäkymistä. Valtionhallinnon palvelukeskusten jo...