Siirry sisältöön

Palkeiden organisaatio

Palkeita johtaa toimitusjohtaja Tuija Kuivalainen. Palkeiden organisaatio koostuu kahdeksasta yksiköstä 1.12.2022 alkaen.

Palkeiden yksiköt ja johtajat

 • Talouspalvelut: Minna Korpela
 • Henkilöstöpalvelut: Soile Röppänen
 • Asiakkaat, palvelut ja laatu: Kirsi-Marja Kauppinen
 • Oy- ja yhteisöasiakkaiden palvelut: Tuomas Watia
 • ICT-palvelut: Juha Koljonen
 • Kehittäminen: Helena Lappalainen
 • Talous ja hankinnat: Ingrid Airaksinen-Pejak
 • HR ja viestintä: Mari Eerikäinen
Johtoryhmä

Palkeiden johtoryhmä toimii johtamisen, kehittämisen ja asioiden valmistelun sekä yhteensovittamisen tukena.

Palkeiden johtoryhmään kuuluvat:

 • Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja
 • Mari Eerikäinen, johtaja, HR ja viestintä
 • Helena Lappalainen, johtaja, Kehittäminen
 • Juha Koljonen, johtaja, ICT-palvelut
 • Kirsi-Marja Kauppinen, johtaja, Asiakkaat, palvelut ja laatu
 • Minna Korpela, johtaja, Talouspalvelut
 • Soile Röppänen, johtaja, Henkilöstöpalvelut
 • Ingrid Airaksinen-Pejak, johtaja, Talous ja hankinnat
 • Tuomas Watia, johtaja, Oy- ja yhteisöasiakkaat

Johtoryhmän kokouksiin osallistuu myös henkilöstön edustajat sekä tarvittaessa asiantuntijoita.

Asiakasneuvottelukunta

Palkeiden asiakasneuvottelukunta on keskeinen toimija asiakkaiden ja palvelukeskuksen välisessä yhteistyössä. Asiakasneuvottelukunnan kautta saadaan asiakasnäkökulmaa olemassa olevien palvelujen, toimintamallien ja järjestelmien jatkokehittämiseen sekä uusien palve­lujen ideointiin ja kehittämiseen. Se on myös tärkeä yhteyskanava, jonka avulla voidaan kerätä tietoa asiakasvirastojen muutoksista, odotuksista sekä mahdollisista kehittämiskoh­teista. Asiakasneuvottelukunnan avulla voidaan edistää talous- ja henkilöstöhallinnon muu­tosten toimeenpanoa ministeriöissä ja virastoissa sekä arvioida muutosten toimeenpanoa.

Asiakasneuvottelukuntaan kuuluvat (toimikausi 1.1.2021-31.12.2023)

 • Risto Hakoila, talousjohtaja, ulkoministeriö (puheenjohtaja)
 • Ritva Järvinen, henkilöstöyksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies, valtioneuvoston kanslia (varapuheenjohtaja)
 • Tuomas Isoranta, talousjohtaja, Puolustusvoimat
 • Heikki Korhonen, henkilöstöpäällikkö, Taiteen edistämiskeskus
 • Tommi Kämpe, hallintojohtaja, Verohallinto
 • Maija Norilo, erityisasiantuntija, sisäministeriö
 • Mia Nykopp, hallinto- ja talousjohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Kati Pärnänen, henkilöstöyksikön päällikkö, oikeusministeriö
 • Riitta Rosenberg, talouspäällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö
 • Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö, ympäristöministeriö
 • Maria Teirikko, hallintojohtaja, Ruokavirasto
 • Taina Vuorinen, henkilöstöjohtaja, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Jäsenille ei nimetä henkilökohtaisia varajäseniä. Neuvottelukunnan kokoonpanoa voi­daan myöhemmin täydentää asiakkuuksien kehittymisen ja laajentumisen myötä.

Esittelijät:

 • Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, Palkeet
 • Kirsi-Marja Kauppinen, johtaja, Palkeet (sihteeri)
 • Minna Korpela, johtaja, Palkeet
 • Soile Röppänen, johtaja, Palkeet

Lisäksi esittelijöinä voivat toimia muut Palkeiden virkamiehet.