Siirry sisältöön

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat hallinnonalojen tavoitteet (tulostavoiteasiakirja), ministeriön hallinnonalaansa kuuluvien virastojen ja laitosten kanssa tekemät tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja ministeriön antamat kannanotot kirjanpitoyksikön ja valtion rahaston tilinpäätöksiin.

Muut suunnitelma-asiakirjat ovat luonteeltaan ministeriön omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia Eduskunnan tai Valtioneuvoston vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat lisäksi Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä mahdolliset ministeriön tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Valtiotason sekä muiden hallinnonalojen ja kirjanpitoyksiköiden asiakirjat löytyvät Tutkihallintoa.fi -palvelusta.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Seurantatiedot

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnitelmat

Arvioinnit ja selvitykset

  • Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilla

Muut

Vastuullisuusraportti