Siirry sisältöön

Palveluneuvojan työ vie mennessään

Palveluneuvoja Minna Hautamäki.Minna, palveluneuvoja

Minnan työssä henkilöstöpalveluiden palveluneuvojana ei kahta samanlaista päivää kohtaa. Minna palvelee virastoasiakkaita puhelimitse sekä chatin ja Pointti-palvelun kautta. Työn yksi parhaita puolia onkin yllättävyys. Asiakkailta tulee kysymyksiä laidasta laitaan, eikä ikinä voi ennustaa, missä kaikissa asioissa tulee päivän aikana neuvomaan.

Vaihtuvat tilanteet motivoivat ja haastavat. Välillä vastaan tulee myös sellaisia kysymyksiä, joihin ei tiedä vastausta. Asiakasneuvojan tehtävänä on näissäkin tilanteissa saada asiakkaalle ratkaisu, keinolla tai toisella.

-    Yksi ammattitaidon mittari on kyky myöntää, että ei tiedä. Sitten lähdetään selvittämään. Tilanteet, joissa ei osaakaan heti auttaa asiakasta, ovat kiehtovia. Silloin pääsee oppimaan uutta, Minna kertoo.

Hyvässä työympäristössä on kiva tehdä töitä

Minna viihtyy työssään erinomaisesti, ja siihen vaikuttaa suuresti työporukka. Oma työyhteisö saa Minnalta paljon kehuja. Innostava työporukka ja hyvä ryhmähenki ovat Minnan mukaan ensiarvoisen tärkeitä työssä viihtymisen kannalta.

Työssä viihtymiseen on hyvän työporukan sekä työn mielekkyyden lisäksi vaikuttanut se, että työnantaja pitää kaikenikäisiä työntekijöitä potentiaalisina. Niin nuorille kuin vanhemmillekin työntekijöille tarjotaan mahdollisuuksia. Esimiehet saattavat itse lähestyä ja ehdottaa uusia haasteita ja työnkuvia iästä huolimatta.

-    Myös iäkkäämmillä työntekijöillä on tulevaisuus, ja se osataan täällä huomioida.

Tärkeintä on oikea asenne

Minnalla on takanaan kirjava työkokemus muun muassa eri pankeista, kunnes päätyi Palkeille 2008 palkkapalvelusihteeriksi hoitamaan Puolustusvoimien asiakkuutta. Tällä hetkellä palveluneuvojana Minnan tehtäväkenttänä on Puolustusvoimien sijaan kaikki muut virastot. Lisäksi asiakaspalvelussa tehtäväkenttä on laajempi; asiakaspalvelussa vastataan muihinkin kuin palkanmaksuun liittyviin asioihin.

Minnalla on taustallaan merkonomiopintoja sekä taloushallinnon ammattitutkinto. Koulutukset ovat tuoneet hänet tähän työhön, mutta palveluneuvojan työssä tarvitaan ennen kaikkea oikeaa asennetta. Tärkeää on hyvä ongelmanratkaisutaito, oma-aloitteisuus ja halu oppia uutta. Myös sosiaalisten taitojen tulee olla kunnossa ja pitää pystyä tuottamaan tavalliselle palkansaajallekin ymmärrettävää tekstiä sekä puhumalla että kirjoittamalla. Palveluneuvoja auttaa asiakkaita niin tekstin kuin puheenkin välityksellä.

Tulevaisuudessa palveluneuvojan, niin kuin lähes kaikkien muidenkin ammattien, työnkuva tulee muuttumaan. Tekoälyn ja chat-robottien myötä helpoimmat rutiinikysymykset jäävät pois. Jatkossa saa siis vastata enenevässä määrin monimutkaisempiin kysymyksiin. Tämän Minna näkee mahdollisuutena.

-    Vaikeampien kysymysten myötä työstä tulee haasteellisempaa, mutta toisaalta pääsee keskittymään sellaisiin asioihin, joissa tarvitaan nimenomaan ihmisen apua, Minna ajattelee.

Minna kokee olevansa oikealla alalla, ja tämä työ tuntuu Minnalle juuri siltä omalta työltä. Ikinä ei tosin voi ennustaa, mihin sitä tulee ajautumaan.