Siirry sisältöön

Vaikuttavampia yhdessä

Visionamme on olla vaikuttavampia yhdessä. Visio korostaa yhteistyötä ja kuvastaa jatkuvaa kehittymistä. Yhteiset valinnat, kirkas päämäärä ja tavoitteet ohjaavat toimintaamme. Edistämme yhteistä kehittämistä ja yhteistyötä strategisten sidosryhmiemme kanssa. Vaikuttavuus on menestyksen ja kilpailukyvyn edellytys ja muutoksen mahdollistaja. Vaikuttavuus velvoittaa Palkeet johdonmukaiseen, näkemykselliseen ja sitoutuneeseen toimintaan.

Strategiamme kiteytyy kolmeen painopistealueeseen

  • Yhdessä
    Olemme moderni ja arvostettu asiantuntijoiden yhteisö sekä osaava ja oppiva palvelukeskus. Kehitämme osaamistamme jatkuvasti vastaamaan niin nykyhetken kuin tulevaisuudenkin tarpeita.
  • Asiakas keskiössä
    Toimimme lähellä asiakasta ja toimintamme on rakentunut vahvan asiakasymmärryksen ympärille. Asiakaspalvelumme on erinomaista, saamme hyvää palautetta ja olemme tunnettuja hyvästä palvelusta. Asiakkaat kokevat tarjoamamme järjestelmät käyttäjäystävällisiksi ja palvelumme vastaavat asiakkaiden tarpeita. Parannamme yhdessä asiakkaidemme kanssa päästä päähän -prosessien toimivuutta ja tehokkuutta.
  • Digitalisaatiota edistämässä
    Palvelujen tuottamisessa hyödynnämme nykyaikaisia ja yhä enemmän pilvipohjaisia palveluratkaisuja. Edistämme talous- ja henkilöstöhallinnon tiedon yhteentoimivuutta ja reaaliaikaisuutta sekä taloushallinnon tietovarantojen avaamista asiakkaille.

Arvomme

Arkeamme ohjaavat arvot sekä yhteiset työskentelytavat, toistemme kunnioittaminen ja luottamus. Innostunut ja osaava henkilöstö tukee menestymistämme. Toimimme ketterästi muuttuvassa toimintaympäristössä ja kehitämme yhdessä toimintaamme ja osaamistamme. Nämä yhdessä mahdollistavat visiomme toteutumisen.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Olemme laatineet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tukemaan strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä edistämään hyvää johtamista ja työhyvinvointia. Haluamme olla työpaikka, jossa voidaan hyvin, saadaan onnistumisia ja saavutetaan työlle asetetut tavoitteet. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaamme kirjattujen tulosten perusteella Palkeissa asiat ovat hyvin. Seuraamme ja mitattaamme suunnitelman toteutumista vuosittain sekä teemme tarvittavia toimenpiteitä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on jokaisen palkeetlaisten oikeus ja velvollisuus.

Tutustu tarkemmin Palkeiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2022−2023 (pdf).