Tulevaisuuteen vaikuttamassa - vastuullisesti

Katso video isommassa koossa täältä.

Tuottavuus ja resurssitehokkuus ovat luonnostaan palvelukeskustoiminnan vastuullisuuden ytimessä. Asiakkaille vastuullisuudessa korostuu varma ja laadukas palvelutuotanto. Henkilöstön suuntaan oleellista ovat sekä laadukas esimiestyö ja johtaminen että mahdollisuus kehittää osaamistaan ja omaa työtään. Palvelujen ja toimintamallien digitalisointi edistää kielteisten ympäristövaikutusten minimoimista. Palkeet on tunnistanut vastuullisuuden pääteemat sisäisessä olennaisuustarkastelussaan.

Palkeet vastaa omistajan asettamiin tavoitteisiin sekä asiakkaiden odotuksiin ja toteuttaa samalla vastuullisuutta

  • sopeuttamalla toimintansa supistuvaan valtionhallintoon
  • toimimalla aktiivisesti kotimaisissa ja kansainvälisissä kehittämisen verkostoissa
  • edistämällä automatisaatiota ja hyödyntämällä teknologian avaamat mahdollisuudet
  • vaikuttamalla parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseen asiakkaiden ja omassa toiminnassa
  • luomalla yhdessä asiakkaiden kanssa toimintamalleja, joissa tekeminen lomittuu joustavasti yli organisaatiorajojen ja kunkin paras osaaminen tulee hyödynnetyksi
  • noudattamalla lakien, asetusten ja sopimusten lisäksi hyvää hallintotapaa ja toimimalla läpinäkyvästi.

 

Jatkuva parantaminen sai tunnustusta

 

Jatkuvan parantamisen tueksi ja arvioimiseksi Palkeet osallistui vuonna 2016 Laatukeskuksen Recognised for Excellence -arviointiin, joka perustuu eurooppalaiseen EFQM-arviointimalliinmallin. Taloudellisten tulosten ohella mallissa huomioidaan myös henkilöstö-, yhteiskunnalliset- ja asiakastulokset.

Arvioinnin tuloksena Palkeille myönnettiin Recognised for Excellence -tunnustus neljällä tähdellä. Palkeiden vahvuuksiksi todettiin mm. kokonaistaloudellisuuden tavoitteet, selkeä strategia digitalisaation hyödyntämiseksi sekä henkilöstön osallistuminen kehittämiseen. Muita menestystekijöitä ovat järjestelmien kehittäminen, tietoturvallisuuden huomioiminen sekä yhtenäiset, hyvin kuvatut toimintatavat ja prosessit.

 

 

 

Uusi organisaatio tukee palvelua ja kehittämistä

Vuonna 2017 Palkeet ottaa vastaan uusia vastuita mm. Kieku-tietojärjestelmän omistajuuden ja kehittämisen sekä lakimuutoksella määriteltyjen kirjanpidon tehtävien muodossa. Vuonna 2016 Palkeissa valmisteltiin uutta organisaatiota, jonka tavoitteena on erityisesti

  • parantaa asiakaspalvelua
  • varmistaa edellytykset tulokselliselle toiminnalle
  • vahvistaa kehittämistä sekä
  • tukea Palkeiden uusien tehtävien ja vastuiden laadukasta haltuunottoa.

Palkeiden organisaatio jakaantuu vuoden 2017 alusta kahteen alueelliseen palveluyksikköön (läntinen ja itäinen) sekä hallinto-, ICT-, kehitys- ja asiakkuusyksiköihin. Palkeilla on edelleen toimintaa neljällä paikkakunnalla: Joensuu, Hämeenlinna, Pori ja Mikkeli sekä väliaikaiset toimipisteet Helsingissä ja Lappeenrannassa.