Toimivuutta julkishallintoon tehokkailla hallinnon palveluilla

Edistämällä tuottavuutta ja alentamalla talous- ja henkilöstöhallintoon käytettäviä kustannuksia Palkeet saa aikaan hyötyä valtionhallinnolle ja edelleen koko yhteiskunnalle. Vuonna 2016 Palkeiden kokonaistuottavuus parani 5,2 prosenttia ja työn tuottavuus 6,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tuottavuutta paransivat osaltaan entistä yhtenäisemmät talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessit ja se, että suurin osa asiakkaista käyttää samoja tietojärjestelmiä.

Myös vuonna 2017 kokonaiskustannusten on arvioitu laskevan merkittävästi, ja asiakaslaskutus pienenee kaikkiaan lähes 5,7 miljoonaa euroa eli noin 11 prosenttia vuodesta 2016.

Valtiohallinnon supistuessa suoritteiden lukumäärät vähenevät tasaisesti. Poikkeuksen tekevät myyntilaskut, joiden määrä kasvaa edelleen. Palvelukeskuksessa tehty työ kuitenkin tehostui volyymien laskua enemmän ja kaikkien palvelujen tuottavuus kasvoi vuonna 2016.

Palkeiden kustannukset katetaan pääosin asiakaslaskutuksella. Asiakkaiden laskutus perustuu vuosiarvioon, ja se oikaistaan vuoden lopussa toteutuneiden palvelumäärien mukaan.

 

Robotiikka laajentaa automatisaation mahdollisuuksia

Palkeet on ensimmäisten joukossa aloittanut ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen julkisen sektorin palvelutuotannossa. Ohjelmistorobotiikan hyödyntämisellä tuetaan tuottavuustavoitteiden saavuttamista sekä talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatapojen yhtenäistämistä ja yksinkertaistamista. Palkeiden ohjelmistorobotiikkahanke on osa hallituksen julkisten palvelujen digitalisoinnin kärkihanketta.

Vuonna 2016 hankittiin ohjelmistorobotiikan välineet Opus Capitalta sekä priorisoitiin ensimmäiset käyttökohteet esiselvityksen pohjalta. Myös kokemusten vaihtaminen kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä henkilöstön koulutus aloitettiin. Koska tuotantoprosessien automatisoinnilla on merkittävä vaikutus työhön palvelukeskuksessa, tehtiin syksyllä 2016 tietotyön muutoksen selvitys muutoksen johtamisen tueksi.

Seuraa automatisaation etenemistä palvelutuotannon eri tehtäviin.

Tutustu tilinpäätökseen 2016

 

Kieku-käyttöönotot päätökseen

Vuonna 2016 viimeisetkin virastot siirtyivät käyttämään valtionhallinnon yhteistä Kieku-tietojärjestelmää ja toimintamallia. Kiekua käytti vuoden lopussa kaikkiaan 65 virastoa ja yhdeksän rahastoa.

Vuoden 2017 alusta Kieku-järjestelmän omistajuus, vastuu tuesta ja ylläpidosta sekä jatkuvasta kehittämisestä siirtyi Valtiokonttorista Palkeisiin. Siirtoa ja uusia vastuita valmisteltiin vuonna 2016 yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa. Muutoksen myötä Palkeisiin siirtyi 11 virkamiestä. 

Lisää tietoa Kiekusta ja sen kehittämisestä löydät täältä.