Asiakkaidemme luottamuksen arvoinen

Palkeiden tavoitteena on kehittää omia ja hallinnon yhteisiä toimintamalleja niin että asiakkaat voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa. Laadun varmistamisen ja kehittämisen tavoitteena on hyvä asiakaskokemus ja parempi tuottavuus. Kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa valtionhallinnon yhteisten linjausten pohjalta.

Asiakasyhteistyön kulmakiviä ovat tiivis vuorovaikutus, palveluhenkisyys ja osaaminen. Vuonna 2016 järjestettiin kaikkiaan noin 450 asiakastapaamista, joista suuri osa etäyhteyksiä hyödyntäen. Säännöllisten yhteistyö- ja ohjauskokousten sekä johdon tapaamisten lisäksi järjestetään kohdennettuja asiakasfoorumeita sekä laajempia asiakastapahtumia. Niissä asiakkaamme pääsevät verkostoitumaan, vaihtamaan kokemuksia sekä osallistumaan kehittämiseen. Vuonna 2016 järjestettiin ensimmäisen kerran talous- ja henkilöstöhallinnon yhteyshenkilöpäivät, joissa pureudutaan syvemmin talous- ja henkilöstöhallinnon ajankohtaisiin asioihin. Ajankohtaisista teemoista kerromme myös kuukausittain palveluinfoissa.

Palkeet selvittää vuosittain asiakkaidensa tyytyväisyyttä. Vuonna 2016 tyytyväisyys talouspalveluihin säilyi hyvänä ja ylitti omistajan asettamat tavoitteet. Myös henkilöstöpalveluissa asiakastyytyväisyys säilyi edellisvuoden tasolla. Asiakaspalvelun tavoitetasoa korotettiin vuodelle 2016. Vuonna 2017 Palkeet uudistaa asiakaspalvelun toimintatapoja ja välineitä, jotta asiointi Palkeiden kanssa olisi entistä helpompaa ja asiakaskokemus parempi.


Handi uudistaa hankinnat ja maksamisen

Julkisten hankintojen menetelmiä ollaan uudistamassa poikkeuksellisen laajassa yhteistyössä. Valtion hankintojen digitalisointi -toteutusohjelmassa koko hankintaprosessi yhtenäistetään hankintojen suunnittelusta aina maksatukseen. Valtionhallinnon sisäisiä prosesseja vähennetään ja automatisoidaan merkittävästi. Toteutusohjelma jakaantuu usean toimijan vastuulla oleviin projekteihin, ja toimintatapojen muutos koskee kaikkia virastoja.

Palkeet vastaa tilaamisen, laskujen kierron ja maksuliikeratkaisun uudistamisen kokonaisuudesta. Painopiste siirtyy tilauspäätöksen ja sopimuksen tekemiseen ja laskujen käsittely automatisoidaan mahdollisimman pitkälle. Tehtävien tueksi kilpailutetaan nykyistä helppokäyttöisempi palvelujärjestelmä. Sen myötä nykyiset Tilha- ja Rondo-järjestelmät poistuvat käytöstä. Virastoissa toimintamallin muutos säästää aikaa ja tuottaa kattavammin tietoa talousjohtamisen tueksi. Vuonna 2016 valmisteltiin toimintatavan uudistusta yhdessä asiakasvirastojen kanssa ja määriteltiin tulevalta palvelujärjestelmän ominaisuuksia ja toimintoja. Uusi toimintatapa ja palvelujärjestelmä otetaan käyttöönoton koko valtionhallinnossa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lue lisää valtion hankintojen digitalisoinnista.

 

Rekrytointipalvelujen valikoima laajenee

Palkeiden tarjoamien rekrytointipalvelujen valikoima laajenee. Vuonna 2016 tuotteistettiin uusia palveluja, joita asiakkaat ovat toivoneet. Palveluun voi asiakkaan valinnan mukaan sisältyä hakuilmoitusten suunnittelua ja laadintaa, hakijoiden tiedusteluihin vastaamista, hakemusten käsittelyä tai haastattelujen sopimista. Rekrytoinnin tukipalvelua on tarjolla myös haastatteluvaiheeseen ja valinnan tuloksesta tiedottamiseen.

Rekrytointipalvelu on jo saatavilla lisäpalveluna ja se tulee Palkeiden palveluvalikoimaan 1.10.2017.

Tietoa palveluistamme