Jokaisella mahdollisuus kehittää ja kehittyä

Laadukas johtaminen ja esimiestyö sekä henkilöstön mahdollisuus kehittää itseään ja työtään ovat palvelukeskuksen keskeisimmät henkilöstöön liittyvät vastuullisuusnäkökohdat. Vuonna 2016 Palkeissa valmistauduttiin sekä laajaan organisaatiouudistukseen että tietotyön muutokseen, joka vaikuttaa lähivuosina useilla toimialoilla.

Palkeissa työskenteli vuoden lopussa 665 henkilöä. Työtyyväisyyttä seurataan vuosittain VMBaro-kyselyllä ja esimiestyötä arvioidaan esimiesbarossa.

Vuonna 2016 työtyytyväisyys parani Palkeissa edellisvuoteen verrattuna. VMbaro-kyselyssä parhaat arviot saavat työn sisältö sekä työnantajakuva ja arvot. Tulokset paranivat myös osaamisen kehittäminen sekä vuorovaikutus ja viestintä -osa-alueilla.

Osaamista kehitetään tavoitteellisesti ennakoitujen tarpeiden mukaan. Organisaatiotason kyvykkyys kuvataan osana kokonaisarkkitehtuurin kuvausta ja henkilöstötasoista osaamista arvioidaan osaamiskartoituksissa.Vuoden 2017 alussa käynnistyi koko organisaation kattava esimiestyön valmennusohjelma, jonka tavoitteena on antaa esimiehille tukea strategian toimeenpanossa ja työelämän muutoksessa.

 

Tutustu henkilöstötilinpäätökseen 2016

 

 

Palkeet liikkeessä -ohjelma tukee työelämän muutosta

Palkeissa jokaisella on mahdollisuus kehittyä ja kehittää työtään. Vuonna 2017 käynnistyy Palkeet liikkeessä -ohjelma, jolla tuetaan tietotyössä tapahtuvaa muutosta. Ohjelman teemoja ovat mm. asiakaslähtöisyys, kulttuurin muutos, lean ja oman työn kehittäminen sekä tiedon jakaminen. Ohjelma sisältää esimiesvalmennusta, asiantuntijaluentoja, tietoiskuja, koko henkilöstön kattavia keskusteluja sekä muutoksen käsittelyä lähityöyhteisössä.