Sähköiset toimintatavat säästävät ympäristöä

Green office -ympäristöohjelma on osa Palkeiden yhteiskuntavastuuta, työhyvinvointia ja työtapojen kehittämistä. Palkeet pyrkii jo ydintoiminnassaan kustannustehokkuuteen sekä sähköisiin prosesseihin, ja Green Office -ohjelma tukee näitä tavoitteita.

Palkeiden ympäristöohjelman tavoitteena on, että

  • Palkeet ottaa toimintansa ympäristövaikutukset ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon toiminnassaan tarkoituksenmukaisella tavalla.
  • ympäristömyönteisyydestä tulee osa Palkeiden toimintakulttuuria.

Palkeet sai WWF:n Green office -merkin käyttöoikeuden syksyllä 2013. Ympäristöohjelman konkreettiset mittarit raportoidaan vuosittain WWF:lle. Mittarit on valittu niin, että niiden arvot ovat muutettavissa myös hiilidioksidipäästöiksi.

Palkeiden Green Office -tavoitteena on vuosittain viiden prosentin vähennys lento- ja ajokilometreissä. Vuodesta 2013 kehitys on ollut merkittävää, vaikka vuonna 2016 tavoitetta ei saavutettu.