Siirry sisältöön

EU-neuvoston matkakustannusten korvausten käsittely

Suomi saa Euroopan Unionin budjetista määrärahaa Euroopan Unionin (EU) neuvoston matkojen erikseen määriteltyjen matkakustannusten korvauksiin. Kirjanpitoyksiköt laativat EU-neuvoston korvattavaksi tarkoitetuista matkoista korvauslaskelman, jonka toimittavat Palkeille. Kirjanpitoyksiköt vastaavat siitä, että korvauslaskelmalle on kirjattu vain korvattavuuden piiriin kuuluvia matkoja ja että matkat täyttävät korvattavuuden vaatimukset esimerkiksi EU-neuvoston vaatimien matkalaskujen liitteiden osalta.

Palkeissa tarkastetaan EU-neuvoston matkakustannusten korvauskelpoisuus. Palkeet korvaa korvauskelpoisten matkojen matkakustannukset kirjanpitoyksikölle. Palkeet edustaa Suomen valtiota matkakorvausprosessin osalta EU:n suuntaan. Palkeiden vastuulla on myös EU-neuvoston matkakorvausten ohjeistus ja neuvonta.

EU-neuvoston matkakustannusten korvausten käsittelyyn liittyvät asiakirjat löytyvät Paletista (extranet-palvelu asiakkaille). Mikäli sinulla ei ole käyttöoikeuksia Palettiin, voit hakea ne Pointin kautta.