Skip to main content

EU-neuvoston matkakustannusten korvausten käsittely

Suomi saa Euroopan Unionin budjetista määrärahaa Euroopan Unionin (EU) neuvoston matkojen erikseen määriteltyjen matkakustannusten korvauksiin. Kirjanpitoyksiköt laativat EU-neuvoston korvattavaksi tarkoitetuista matkoista korvauslaskelman, jonka toimittavat Palkeille. Kirjanpitoyksiköt vastaavat siitä, että korvauslaskelmalle on kirjattu vain korvattavuuden piiriin kuuluvia matkoja ja että matkat täyttävät korvattavuuden vaatimukset esimerkiksi EU-neuvoston vaatimien matkalaskujen liitteiden osalta.

Palkeissa tarkastetaan EU-neuvoston matkakustannusten korvauskelpoisuus. Palkeet korvaa korvauskelpoisten matkojen matkakustannukset kirjanpitoyksikölle. Palkeet edustaa Suomen valtiota matkakorvausprosessin osalta EU:n suuntaan. Palkeiden vastuulla on myös EU-neuvoston matkakorvausten ohjeistus ja neuvonta.

Ohjeet:

EU-neuvoston matkakustannusten korvausten käsittely, saate 15.2.2013 (pdf)
EU-neuvoston matkakustannusten korvausten käsittelyohje 15.2.2013 (pdf)
Jäsenvaltioiden valtuuskuntien jäsenten matkakulujen korvaamisesta hyväksytyn päätöksen 32/2011 täytäntöönpanosäännöt (pdf) versio 32/11
Jäsenvaltioiden valtuuskuntien jäsenten matkakulujen korvaamisesta hyväksytyn päätöksen 30/2013 täytäntöönpanosäännöt (pdf) versio 30/2013 (Suomenkielinen versio) 
- Matkakulujen korvaamisen täytäntöönpanosääntöjen muutokset lyhyesti (pdf)
Usein kysytyt kysymykset (pdf)
Yhteyshenkilöille aputyökalu korvauslaskelmien käsittelyyn

Lomakkeet:

Seuraavat lomakkeet on saatavilla käyttöön pyytämällä ne joko Pointin kautta tai jos Pointtia ei ole käytössä sähköpostitse: EU-neuvoston.matkakorvaukset@palkeet.fi.

  • EU-neuvoston matkakorvaukset, korvauslaskelma (excel)
  • EU-neuvoston matkakorvaukset, korvauslaskelma, UM (excel)
  • Valaehtoinen vakuutus/Declaration of honour (docx)

Kokoukset:

Kokouskalenteri

Valmisteluelinten luettelot:

List of Council preparatory bodies 2018 (pdf)

EU-neuvoston valmisteluelinten luettelo suomeksi 2018 (pdf)

Yhteystiedot:

Kysymykset ja tiedustelut voi lähettää
Pointin kautta.
Asiakkaat, joilla Pointtia ei ole käytössä,
voivat lähettää ne sähköpostitse:
EU-neuvoston.matkakorvaukset@palkeet.fi

Korvauslaskelmat ja liitteet lähetetään edelleen sähköpostitse: laskelmat.EU@palkeet.fi

EU-puheenjohtajamaa Romania
1.1.-30.6.2019