Siirry sisältöön

Handi-palvelu

Handi-palvelu otettiin käyttöön kaikissa hankintayksiköissä osana valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelmaa. Uudella ratkaisulla korvattiin vanhat järjestelmät ja samalla siirryttiin yhtenäiseen toimintamalliin.

Handi-palvelu: arkisto, hankinta, sopimukset, laskut, tilaussuunnitelma, kierrätettävät dokumentit, muut menot, katalogit, muistiot ja vuoropuhelu sekä toimittajaportaali, dokumentaatio ja ohjeistus.

Uuden toimintamallin myötä Tarpeesta maksuun -prosessin tehokkuutta on jo hankkeen aikana saatu merkittävästi parannettua ja esimerkiksi menojen käsittelyn automaatioaste jatkaa tasaista kasvua. Tuloksista hyötyvät niin valtio, virastot kuin yksittäiset virkamiehet, toimittajat ja kansalaiset

Handi-palvelun käyttöönotto näkyy myös kaikille valtion virastoille palvelua tai tuotteita tarjoaville toimittajille, joille on ohjeistusta yleistä Handi-palvelusta toimittajille -sivulla.

Handi-palvelun kehittäminen ja käyttöönotto on osa valtiovarainministeriön asettamaa valtion hankintojen digitalisoinnin (Handi) -toteutusohjelmaa.

Julkisten hankintojen kehitystyö jatkuu

Julkisiin hankintoihin käytetään arvion mukaan Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain. Handi-ohjelman lopputulosten avulla tavoiteltiin 15 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä valtiontaloudessa. Alustavien laskelmien mukaan tavoitteeseen päästiin muun muassa hankintamenettelyjen automatisoinnin ja keskittämisen avulla.

Julkisten hankintojen osalta kehitystyö jatkuu Hankinta-Suomi -toimenpideohjelmassa, jonka avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Julkiset hankinnat ovat merkittävä keino sekä hallitusohjelman että kuntien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kansallinen hankintastrategia julkaistiin syksyllä 2020.