Siirry sisältöön

Kiekun tuotekehitys

Vuonna 2022 jatketaan Kieku-järjestelmän käytettävyyden ja raportoinnin parantamista, nostetaan automaatiotasoa sekä tehdään muuttuneiden säädösten ja sopimusten edellyttämiä muutoksia järjestelmään. Tämän lisäksi Kiekuun tehdään asiakasvirastojen organisaatiomuutosten edellyttämiä päivityksiä ja Kieku-ratkaisun versiopäivityksiä (SAP:n ja CGI-komponenttien tuottamia versiopäivityksiä).

Lähtökohtana kehittämiskohteille ovat virastoilta tulleet palautteet ja kehittämisehdotukset, Palkeissa kootut kehittämisehdotukset sekä Palkeiden ja järjestelmätoimittajan näkemykset erityisesti käytettävyyden parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.

Kootut kehitysehdotukset priorisoidaan niin, että pakolliset asiat, kuten säädösten ja lakien edellyttämät muutokset tehdään ensin. Tämän jälkeen muiden kehitysehdotusten määritykseen käytetään vaikuttavuusluokittelua, jolla arvioidaan kunkin muutoksen sekä laadullista että määrällistä kokonaisvaikutusta.  

Kiekun tuotekehityksen eteneminen: asiakkaiden kehitysehdotukset, ehdotusten analysointi ja hyväksyntä toteutukseen, toteutus ja testaus sekä tuotantoon vieminen asiakkaiden käyttöön. Muutoksista tiedotetaan koko prosessin ajan.

 

Näin teet kehitysehdotuksen Kiekuun Pointissa

Kiekun kehitysehdotuksia voi toimittaa Palkeisiin Pointti-palvelunhallintajärjestelmän kautta.

 1. Valitse Järjestelmien kehitysehdotukset – Kehitysehdotus – Kieku.
 2. Kuinka usein nykytoiminnallisuutta käytetään tai se aiheuttaa ongelmia?
 3. Arvio, miten nykytoiminnallisuus vaikuttaa käytettävyyteen.
 4. Kuinka moni käyttäjä käyttää nykytoiminnallisuutta?
 5. Arvio, miten nykytoiminnallisuus vaikuttaa viraston työkuormaan.
 6. Kerro Lisätiedot-kohdassa, mistä Kiekun osa-alueesta on kyse ja kuvaile
  • nykytilanne ja sen arvioidut kustannukset virastolle (esim. työmäärä htp/htv, eurot)
  • tavoitetilannetta
  • miksi muutos kannattaisi tehdä
  • aikataulutavoite ja sen perustelu.
 7. Lisää liitteitä: Kehitysehdotukseen liitetyt näytönkuvat selkeyttävät ja nopeuttavat kehitystarpeen analysointia.

Pointtiin tulleet uudet kehitysehdotukset käsitellään Palkeissa kuukausittain.

Kiekuun vuonna 2021 toteutetut muutosehdotukset

 • Henkilöstöhallinto 42 %
 • Liittymät 38 %
 • Raportointi 15 %
 • Muut 3 %
 • Taloushallinto 2 %

Vuonna 2021 Kiekuun toteutetut muutosehdotukset ympyrädiagrammina.