Skip to main content

Tahti-koodistot ja nimikkeet

Tahtin tietokanta sisältää koodistoja, joista löytyy koodiarvojen selitteet ja raja-arvot mm. Tahtin raportointia varten. Osaa Tahtin koodistoista käytetään myös muissa järjestelmissä, esim. virastojen henkilöstö- ja palkanlaskentajärjestelmät, Tilastokeskuksen tilastot, Kevan rekisterit.

Kattava koodistolistaus löytyy Tahti-järjestelmästä.

Virasto- ja laitoskoodisto

Virka- ja ammattinimikekoodisto

Virka- ja ammattinimikekoodisto perustuu Palkeiden ylläpitämään nimikekoodistoon, jossa on rekisteröitynä kaikki virka- ja ammattinimikkeet valtion henkilötieto- ja eläkejärjestelmiä varten.

Koodistot Tilastokeskuksen sivuilla

Tahti logo