Siirry sisältöön

Valtion palkkatilastointiluokitus - VPL

Tahti-järjestelmään kerätään myös valtion palkkatilastointiluokitustiedot (VPL). VPL on valtion palkkatilastointia varten kehitetty luokitusjärjestelmä, joka palvelee valtiotyönantajan palkka-analyysitarpeita sekä virastoissa että valtionhallinnon keskustasolla.

Valtion henkilöstön työt luokitellaan työn sisällön mukaan tilastoperheisiin ja työn vaikeusasteluokkaan tilastoperheen sisällä. Lisäksi VPL sisältää tehtävätasoluokituksen, josta ilmenee työn esimies-/johtamistehtäväluonne. Luokituksessa myös määritellään, mille organisaatiotasolle työ virastossa sijoittuu.

Valtion työmarkkinalaitos seuraa valtion henkilöstön ja muiden työmarkkinasektoreiden ansiotasoja. Palkkatilastointi ja palkka-analyysit ovat perustuneet pääasiassa ammattinimikkeisiin ja niiden ryhmittelyihin sekä yleisiin luokituksiin. Ammattinimikkeet eivät enää kuvaa virkojen toiminnallista sisältöä.

VPL-asiakirjat

Tahti.