Skip to main content

Virka- ja työehtosopimukset, tarkentavat VES-/TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Asiakirjasivujen linkkejä ylläpidetään Valtion raportointipalvelussa Netrassa.

Hallinnonalan neuvotteluviranomaiset julkaisevat tarkentavat VES-/TES-asiakirjat omilla kotisivuillaan ja toimittavat sivulinkit Palkeisiin osoitteella tahti(at)palkeet.fi.

Keskustason virka- ja työehtosopimukset

Valtiovarainministeriö julkaisee valtionhallinnon keskustason virka- ja työehtosopimukset sekä henkilöstöhallinnon muut keskeiset asiakirjat ja säädökset kotisivuillaan.

Ohjeet neuvotteluviranomaisille

Lisätietoa

tahti logo