Kattavat ja tehokkaat talouspalvelut

Palkeet tarjoaa asiakkailleen kattavat ja tehokkaat sähköiset talouspalvelut. Peruspalvelut ovat tarjolla kaikille asiakkaille valtionhallinnon ohjeistusten ja toimintatapojen mukaisesti. Lisäpalvelut ovat tilattavissa erikseen, ja niistä sovitaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Menojen käsittely

Menojen käsittely -palvelu kattaa mm. toimittajarekisterin ylläpidon, ostolaskujen ja muiden menotositteiden käsittelyn ja maksun sekä menotiliotteiden käsittelyn. Kun me huolehdimme puolestasi näistä tehtävistä, sinun aikasi säästyy ydintehtäviisi.

Uudistuva palvelu

 • Tehokas ja automatisoitu menojen käsittelyprosessi
 • Mahdollisuus siirtää menotositteiden manuaalinen tiliöinti Palkeisiin
 • Korkea sähköisten laskujen osuus
 • Jatkuva kehittäminen:
  • Prosessin läpimenoaikojen lyhentäminen
  • Helppokäyttöisyyden lisääminen
  • Ohjelmistorobotiikka tuo tehoa ja laatua palveluun

Menojen käsittelyn palveluvalikoima

Peruspalvelut

 • Toimittajarekisterin ylläpito
 • Menotositteiden käsittely
 • Maksuunpano
 • Menotiliotteiden käsittely

Lisäpalvelut

 • Erääntyneiden menotositteiden kierronvalvonta
Sopimusten tallennuspalvelu

 

Keskittämällä sopimusten tallentamisen Palkeisiin saat

 • Sopimuskohdistustoiminnallisuudesta maksimaalisen hyödyn, kun sopimuslaskut kohdistuvat automaattisesti
 • Kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelun
 • Mahdollisuuden kohdentaa resursseja muihin tehtäviin
 • Säästöä viraston omaan työhön

Palvelussa on kaksi vaihtoehtoista sisältöä

 •  Sopimustietojen tallentaminen osittain Palkeissa
 •  Sopimustietojen tallentaminen kokonaisuudessaan Palkeissa

Palvelun voi ottaa käyttöön vaiheittain. Se voi kattaa kaikki sopimukset tai vain tiettyjen toimittajien sopimukset.

 

Tulojen käsittely

Tulojen käsittely -palvelu kattaa laskutuksen, myyntireskontran hoidon, saatavien valvonnan, suoritusten ja tulotiliotteiden käsittelyn sekä julkisoikeudellisten ja riidattomien saatavien perinnän. Laskutuspyyntöjen ilmoittamiseen on erilaisia tapoja, joista voit valita sopivimmat käyttöösi.

Uudistuva palvelu

 • Tehokas ja automatisoitu myyntilaskutus ja -reskontran hoito
 • Laskujen toimittaminen verkkolaskuina vastaanottajille
 • Jatkuva kehittäminen:
  • prosessin sujuvoittaminen automaation avulla
  • ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen
  • kustannustehokkaampi palvelun tuottaminen

Peruspalvelu

 • Asiakasrekisterin ylläpito
 • Nimikerekisterin ylläpito
 • Laskutus
 • Tulotiliotteiden käsittely
 • Suoritusten käsittely
 • Myyntireskontran hoito
 • Saatavien valvonta
 • Perintä, julkisoikeudelliset ja riidattomat liiketaloudelliset saatavat

Lisäpalvelut

 • Manuaaliseen laskutuspyyntöön perustuva laskutus
 • Erillislaskutus
 • Kiirelaskutus
 • Saldoselvitykset

 

Kirjanpito
 • Kirjanpidon palvelut sisältävät tilikartan, seurankohteiden ja muiden kirjanpidon perustietojen ylläpidon, pääkirjanpidon, käyttöomaisuuskirjanpidon, kauden vaihteen tehtävät ja tilinpäätöksen. Tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelun ja tuen asiakkaidemme kirjanpidon kokonaisuuteen.

Uudistuva palvelu

 • Uudistuva palvelumalli
  • nimetty kirjanpitäjä vastaa päivittäisestä yhteistyöstä
  • säännölliset tapaamiset asiakkaan kanssa
 • Mahdollisuus siirtää muistiotositteiden manuaalinen tiliöinti Palkeisiin
 • Asiakaskohtaisesti sovittavat kirjanpidon sisältötarkastukset

Peruspalvelut

 • Seurantakohteiden ylläpito
 • Pääkirjanpito
 • Kauden vaihteen tehtävät
 • Käyttöomaisuuskirjanpito
 • Tilinpäätös

Lisäpalvelut
 

Menotositteiden tiliöinti

 

Keskittämällä menotositteiden tiliöinnin Palkeisiin saat:

Nopeutta ja sujuvuutta menotositteiden käsittelyyn
Kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelun
Mahdollisuuden kohdentaa resursseja muihin tehtäviin
Säästöä viraston omaan työhön

Sisäinen laskenta ja raportointi

Sisäisen laskennan palvelut sisältävät sisäisen budjetin ylläpidon ja raportoinnin tuen.

Peruspalvelut

 • Sisäisten budjettien ylläpito
 • Raportoinnin tuki

Lisäpalvelut

 • Perehdytys
Raportointi

 

Raportointipalvelun myötä

 • Voit siirtää raportointiin liittyvän tekemisen Palkeisiin
 • Saat ammattimaisen tuen raporttien käyttöön » voit keskittyä raporttinen hyödyntämiseen oman toimintasi suunnittelussa ja johtamisessa
 • Mahdollisuus räätälöityyn perehdytykseen tarpeitasi vastaavasti
Lehto Pia

Kysy lisää palveluistamme:

Prosessipäällikkö, hankinnasta maksuun/tilauksesta perintään

Lehto Pia,

puh. 02955 62668,

pia.lehto@palkeet.fi

Korpela Minna

Kysy lisää palveluistamme:

Prosessipäällikkö, suunnitelmista tuloksiin/kirjauksesta tilinpäätökseen

Korpela Minna,

puh. 02955 62603,

minna.korpela@palkeet.fi

"Olemme Palkeiden kanssa tehneet pitkäjänteistä ja rakentavaa yhteistyötä vuosien aikana."

- Outi Tuomivaara, henkilöstösihteeri, Tasavallan presidentin kanslia


12.01.2017

Ajankohtaista kuva

KiTi-laki vahvistettu

Lakimuutoksen myötä Valtiokonttori määrää keskitetysti hoidettavista taloushallintotehtävistä.

Lue lisää >>

20.12.2016

Ajankohtaista kuva

Automatisointi tehostaa palvelutuotantoa

Palkeet tehostaa palvelutuotantoaan mm. tehtäviä automatisoimalla. Yksi tapa toteuttaa automatisointi on hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa.

Lue lisää >>

21.12.2016

Blogi kuva

Kohti palvelevaa hallintoa

Palvelujen kehittäminen on ajankohtainen teema niin julkisen hallinnon tarjoamissa kuin hallinnon sisäisissä, esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissakin.

Lue lisää >>