Skip to main content

Kattavat ja tehokkaat talouspalvelut

Palkeet tarjoaa asiakkailleen kattavat ja tehokkaat sähköiset talouspalvelut. Peruspalvelut ovat tarjolla kaikille asiakkaille valtionhallinnon ohjeistusten ja toimintatapojen mukaisesti. Lisäpalvelut ovat tilattavissa erikseen, ja niistä sovitaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Menojen käsittely

Menojen käsittely -palvelu kattaa mm. toimittajarekisterin ylläpidon, ostolaskujen ja muiden menotositteiden käsittelyn ja maksun sekä menotiliotteiden käsittelyn. Kun me huolehdimme puolestasi näistä tehtävistä, sinun aikasi säästyy ydintehtäviisi.

Uudistuva palvelu

 • Tehokas ja automatisoitu menojen käsittelyprosessi
 • Mahdollisuus siirtää menotositteiden manuaalinen tiliöinti Palkeisiin
 • Korkea sähköisten laskujen osuus
 • Jatkuva kehittäminen:
  • Prosessin läpimenoaikojen lyhentäminen
  • Helppokäyttöisyyden lisääminen
  • Ohjelmistorobotiikka tuo tehoa ja laatua palveluun

Menojen käsittelyn palveluvalikoima

Peruspalvelut Rondo-asiakkaat

 • Perustietojen ylläpito
 • Menotositteiden käsittely
 • Maksuunpano
 • Menotiliotteiden käsittely

Peruspalvelut Handi-palvelun asiakkaat

 • Sopimustietojen ylläpito
 • Katalogien ylläpito
 • Tilausprosessin seuranta ja poikkeamahallinta
 • Laskuautomaation ylläpito ja valvonta
 • Vastikkeettomien menojen käsittely
 • Maksuunpano
 • Menotiliotteiden käsittely
 • Raportointi ja arkistointi

Lue lisää Handi-palvelusta

Handi-palvelun palvelupolku

Lisäpalvelut sekä Rondo, että Handi-palvelun asiakkaat

 • Menotositteiden tiliöinti

Palvelut toimittajille

 • Käyttöönottopalvelut
 • Tuki- ja neuvontapalvelut
  • Katalogit
  • Laskutus
  • Integraatiot
  • Toimittajaportaali

Yleistä Handi-palvelusta toimittajille

Lue lisää menotositteiden tiliöinnistä

Keskittämällä menotositteiden tiliöinnin Palkeisiin saat:

 • Nopeutta ja sujuvuutta menotositteiden käsittelyyn
 • Kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelun
 • Mahdollisuuden kohdentaa resursseja muihin tehtäviin
 • Säästöä viraston omaan työhön
Tulojen käsittely

Tulojen käsittely -palvelu kattaa laskutuksen, myyntireskontran hoidon, saatavien valvonnan, suoritusten ja tulotiliotteiden käsittelyn sekä julkisoikeudellisten ja riidattomien saatavien perinnän. Laskutuspyyntöjen ilmoittamiseen on erilaisia tapoja, joista voit valita sopivimmat käyttöösi.

Uudistuva palvelu

 • Tehokas ja automatisoitu myyntilaskutus ja -reskontran hoito
 • Laskujen toimittaminen verkkolaskuina vastaanottajille
 • Jatkuva kehittäminen:
  • prosessin sujuvoittaminen automaation avulla
  • ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen
  • kustannustehokkaampi palvelun tuottaminen

Peruspalvelu

 • Perustietojen ylläpito
 • Myyntilaskutus
 • Tulotiliotteiden käsittely ja suoritusten käsittely
 • Myyntireskontran hoito
 • Saatavien valvonta ja perintä

Lisäpalvelut

 • Manuaaliseen laskutuspyyntöön perustuva myyntilaskutus pl. sopimuslaskutus
 • Kiirelaskutus
Kirjanpito ja sisäinen laskenta
 • Kirjanpidon palvelut sisältävät tilikartan, seurankohteiden ja muiden kirjanpidon perustietojen ylläpidon, pääkirjanpidon, käyttöomaisuuskirjanpidon, kauden vaihteen tehtävät ja tilinpäätöksen. Tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelun ja tuen asiakkaidemme kirjanpidon kokonaisuuteen.

Uudistuva palvelu

 • Uudistuva palvelumalli
  • nimetty kirjanpitäjä vastaa päivittäisestä yhteistyöstä
  • säännölliset tapaamiset asiakkaan kanssa
 • Mahdollisuus siirtää muistiotositteiden tekeminen Palkeisiin
 • Asiakaskohtaisesti sovittavat kirjanpidon sisältötarkastukset

Peruspalvelut

 • Seurantakohteiden ylläpito
 • Sisäisten budjettien ylläpito
 • Pääkirjanpito
 • Käyttöomaisuuskirjanpito
 • Tilinpäätös
Matkustus

Matkustuspalvelu kattaa mm. matkalaskujen tarkastuksen, matka- ja kululaskujen käsittelyn sekä EU neuvoston matkakorvausten käsittelyn. Sujuva ja keskitetty palveluprosessi sekä asiantunteva tuki matkustajille tehostavat matkahallintoa ja säästävät asiakkaidemme aikaa.

Uudistuva palvelu

 • Kuitittomuuden lisääminen/ entistä vähemmän kuittien käsittelyä
 • Automaatioasteen kasvattaminen
 • Järjestelmän helppokäyttöisyyden lisääminen
 • Mobiilikäytön lisääminen

Peruspalvelut

 • Matka- ja kululaskujen käsittely
 • EU-neuvoston matkakorvausten käsittely

Lisäpalvelut

 • Ulkopuolisten matkustajien matkalaskujen käsittely
 • Kululaskujen tarkastus

Keskittämällä matka- ja kululaskujen tarkastuksen Palkeisiin saat

 • Nopeutta ja sujuvuutta laskujen käsittelyyn
 • Kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelun
 • Mahdollisuuden keskittyä matka- ja kuluhallinnan muihin tehtäviin
 • Yhtenäisen ja tasapuolisen palvelun käyttäjille

Katso matka- ja kululaskuihin liittyvään asiointiin yhteystiedot Asioi-osuudesta.

Siikonen Kati

Kysy lisää palveluistamme:

Prosessipäällikkö, Handi-palvelu

Siikonen Kati,

puh. 02955 62192,

kati.siikonen(at)palkeet.fi

Tiimonen Jaana

Kysy lisää palveluistamme:

Palvelupäällikkö, kirjauksesta tilinpäätökseen, suunnitelmista tuloksiin

Tiimonen Jaana,

puh. 02955 62011,

jaana.tiimonen(at)palkeet.fi

Tullinen Elina

Kysy lisää palveluistamme:

Palvelupäällikkö, matkustus

Tullinen Elina,

puh. 02955 62716,

elina.tullinen(at)palkeet.fi

26.09.2018

Ajankohtaista kuva

Uusia palveluja Palkeiden palveluvalikoimaan

Palkeiden palveluvalikoima täydentyy 1.10.2018 alkaen uusilla palveluilla. "Talouspalvelut laajenevat kattamaan hankintojen palvelut ja henkilöstöpalvelujen puolella kehitetään työ...

Lue lisää >>

21.05.2018

Ajankohtaista kuva

Kiitos asiakkaillemme palautteesta!

Olemme iloisia, että olemme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin!

Lue lisää >>