Kattavat ja tehokkaat talouspalvelut

Palkeet tarjoaa asiakkailleen kattavat ja tehokkaat sähköiset talouspalvelut. Peruspalvelut ovat tarjolla kaikille asiakkaille valtionhallinnon ohjeistusten ja toimintatapojen mukaisesti. Lisäpalvelut ovat tilattavissa erikseen, ja niistä sovitaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Menojen käsittely

Menojen käsittely -palvelu kattaa mm. toimittajarekisterin ylläpidon, ostolaskujen ja muiden menotositteiden käsittelyn ja maksun sekä menotiliotteiden käsittelyn. Kun me huolehdimme puolestasi näistä tehtävistä, sinun aikasi säästyy ydintehtäviisi.

Uudistuva palvelu

 • Tehokas ja automatisoitu menojen käsittelyprosessi
 • Mahdollisuus siirtää menotositteiden manuaalinen tiliöinti Palkeisiin
 • Korkea sähköisten laskujen osuus
 • Jatkuva kehittäminen:
  • Prosessin läpimenoaikojen lyhentäminen
  • Helppokäyttöisyyden lisääminen
  • Ohjelmistorobotiikka tuo tehoa ja laatua palveluun

Menojen käsittelyn palveluvalikoima

Peruspalvelut

 • Perustietojen ylläpito
 • Menotositteiden käsittely
 • Maksuunpano
 • Menotiliotteiden käsittely

Lisäpalvelut

 • Menotositteiden tiliöinti
Lue lisää menotositteiden tiliöinnistä

Keskittämällä menotositteiden tiliöinnin Palkeisiin saat:

 • Nopeutta ja sujuvuutta menotositteiden käsittelyyn
 • Kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelun
 • Mahdollisuuden kohdentaa resursseja muihin tehtäviin
 • Säästöä viraston omaan työhön
Tulojen käsittely

Tulojen käsittely -palvelu kattaa laskutuksen, myyntireskontran hoidon, saatavien valvonnan, suoritusten ja tulotiliotteiden käsittelyn sekä julkisoikeudellisten ja riidattomien saatavien perinnän. Laskutuspyyntöjen ilmoittamiseen on erilaisia tapoja, joista voit valita sopivimmat käyttöösi.

Uudistuva palvelu

 • Tehokas ja automatisoitu myyntilaskutus ja -reskontran hoito
 • Laskujen toimittaminen verkkolaskuina vastaanottajille
 • Jatkuva kehittäminen:
  • prosessin sujuvoittaminen automaation avulla
  • ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen
  • kustannustehokkaampi palvelun tuottaminen

Peruspalvelu

 • Perustietojen ylläpito
 • Myyntilaskutus
 • Tulotiliotteiden käsittely ja suoritusten käsittely
 • Myyntireskontran hoito
 • Saatavien valvonta ja perintä

Lisäpalvelut

 • Manuaaliseen laskutuspyyntöön perustuva myyntilaskutus pl. sopimuslaskutus
 • Kiirelaskutus
Kirjanpito ja sisäinen laskenta
 • Kirjanpidon palvelut sisältävät tilikartan, seurankohteiden ja muiden kirjanpidon perustietojen ylläpidon, pääkirjanpidon, käyttöomaisuuskirjanpidon, kauden vaihteen tehtävät ja tilinpäätöksen. Tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelun ja tuen asiakkaidemme kirjanpidon kokonaisuuteen.

Uudistuva palvelu

 • Uudistuva palvelumalli
  • nimetty kirjanpitäjä vastaa päivittäisestä yhteistyöstä
  • säännölliset tapaamiset asiakkaan kanssa
 • Mahdollisuus siirtää muistiotositteiden tekeminen Palkeisiin
 • Asiakaskohtaisesti sovittavat kirjanpidon sisältötarkastukset

Peruspalvelut

 • Seurantakohteiden ylläpito
 • Sisäisten budjettien ylläpito
 • Pääkirjanpito
 • Käyttöomaisuuskirjanpito
 • Tilinpäätös
Matkustus

Matkustuspalvelu kattaa mm. matkalaskujen tarkastuksen, matka- ja kululaskujen käsittelyn sekä EU neuvoston matkakorvausten käsittelyn. Sujuva ja keskitetty palveluprosessi sekä asiantunteva tuki matkustajille tehostavat matkahallintoa ja säästävät asiakkaidemme aikaa.

Uudistuva palvelu

 • Kuitittomuuden lisääminen/ entistä vähemmän kuittien käsittelyä
 • Automaatioasteen kasvattaminen
 • Järjestelmän helppokäyttöisyyden lisääminen
 • Mobiilikäytön lisääminen

Peruspalvelut

 • Matka- ja kululaskujen käsittely
 • EU-neuvoston matkakorvausten käsittely

Lisäpalvelut

 • Ulkopuolisten matkustajien matkalaskujen käsittely
 • Kululaskujen tarkastus

Keskittämällä matka- ja kululaskujen tarkastuksen Palkeisiin saat

 • Nopeutta ja sujuvuutta laskujen käsittelyyn
 • Kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelun
 • Mahdollisuuden keskittyä matka- ja kuluhallinnan muihin tehtäviin
 • Yhtenäisen ja tasapuolisen palvelun käyttäjille

Katso matka- ja kululaskuihin liittyvään asiointiin yhteystiedot Asioi-osuudesta.

Lehto Pia

Kysy lisää palveluistamme:

Prosessipäällikkö, hankinnasta maksuun/tilauksesta perintään

Lehto Pia,

puh. 02955 62668,

pia.lehto@palkeet.fi

Siikonen Kati

Kysy lisää palveluistamme:

Prosessipäällikkö, matkustus

Siikonen Kati,

puh. 02955 62192,

kati.siikonen@palkeet.fi

"Olemme Palkeiden kanssa tehneet pitkäjänteistä ja rakentavaa yhteistyötä vuosien aikana."

- Outi Tuomivaara, henkilöstösihteeri, Tasavallan presidentin kanslia


12.01.2017

Ajankohtaista kuva

KiTi-laki vahvistettu

Lakimuutoksen myötä Valtiokonttori määrää keskitetysti hoidettavista taloushallintotehtävistä.

Lue lisää >>

20.12.2016

Ajankohtaista kuva

Automatisointi tehostaa palvelutuotantoa

Palkeet tehostaa palvelutuotantoaan mm. tehtäviä automatisoimalla. Yksi tapa toteuttaa automatisointi on hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa.

Lue lisää >>