Siirry sisältöön

Saavutettava tuki palvelujen käyttäjille

Kaikki tuen ja ylläpidon palvelut ovat asiakkaidemme käytettävissä peruspalveluna osana palvelukokonaisuutta. Myös tuen ja ylläpidon palveluja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa asiakkaiden tarpeet sekä teknisen ja toimialan kehityksen mahdollisuudet huomioiden. Mittareiden avulla palveluja ja niiden kehittymistä seurataan systemaattisesti.

Käyttäjätuki

Asiakkaille on tarjolla eri kanavien kautta asiantunteva tuki järjestelmien käyttöön. Ajantasaiset käsikirjat ja ohjeet löytyvät Kieku-portaalin ohjeet-osiosta sekä järjestelmien käyttöliittymistä. Lisäksi Paletti-ekstranetissa julkaistaan näitä täydentävää ohjeistusta.

Uudistuva palvelu

  • Palkeet kehittää vahvasti asiakaspalveluaan ja käytön tuki on siirtymässä osaksi kokonaisvaltaista palvelua
  • Asiakkaat saavat kaiken palveluun ja järjestelmiin liittyvän tuen yhdestä paikasta
  • Yhteydenpitokanavia kehitetään entistä helppokäyttöisemmiksi
Käyttövaltuushallinta

Käyttäjätunnusten luominen sekä käyttöoikeuksien muutokset ja poistot sisältyvät käyttövaltuushallinnan palveluun. Unohtuneet tai vanhentuneet salasanat käyttäjä voi yleensä uusia järjestelmässä sekä asettaa sijaisensa itsepalveluna.

Uudistuva palvelu

  • Helppo itsepalvelu nopeuttaa
  • Automatisaatiota hyödynnetään yhä enenevässä määrin
  • Käyttövaltuuksiin liittyvää raportointia kehitetään kaikissa järjestelmissä
Sovellushallinta

Sovellushallinnan tavoitteena on, että asiakkailla on käytettävissään ajantasaiset ja toimintavarmat järjestelmät. Sovellushallinta kattaa mm. järjestelmien käytettävyyden ja suorituskyvyn valvonnan sekä mahdollisten häiriötilanteiden  selvittämisen ja niistä tiedottamisen asiakkaille.

Järjestelmien versiohallinta ja jatkokehittäminen

Järjestelmiä kehitettään jatkuvasti asiakastarpeiden, teknisen kehityksen mahdollisuuksien ja valtionhallinnon kehittämishankkeiden mukaan.

Muutokset toteutetaan pääsääntöisesti versiopäivityksinä. Myös lakien, asetusten tai sopimusten muutokset aiheuttavat järjestelmien päivitystarpeita.

Kieku-järjestelmän merkittävimpien versiopäivitysten aikataulun löydät täältä. Muista päivityksistä ja käyttökatkoista tiedotamme Paletti-ekstranetissä sekä suoraan asiakkaidemme yhteyshenkilöille. Myös rekisteriselosteet löytyvät Paletti-ekstranetistä.