Siirry sisältöön

Valtion yhteisilmoittelu

Tältä sivulta löydät linkit valtion yhteisten lehti-ilmoitusten lomakkeisiin. Pääset tälle sivulle myös suoraan Valtiolle.fi-järjestelmästä. Lisäksi löydät tietoa valtion muista ilmoitteluun ja rekrytointeihin liittyvistä yhteistyökumppaneista.

Valtion yhteisilmoitus on Helsingin Sanomissa ja/tai Hufvudstadsbladetissa julkaistava, valtiolla avoinna olevien hakuilmoitusten koonti-ilmoitus. Mikäli rekrytoinnista halutaan ilmoittaa em. lehdissä, on valtion yhteisilmoitus ensisijainen kanava, sillä valtion virastot muodostavat yhden asiakkuuden Helsingin Sanomille ja Hufvudstadsbladetille. Myös virastojen omat, yksittäisiä rekrytointja koskevat erillisilmoitukset voidaan ja on suositeltavaa julkaista Palkeiden kautta. Aineisto voidaan lähettää Palkeille taitettuna, mutta Palkeet tarjoaa myös taittopalvelun viraston erillisilmoituksille.

Aineistot ja tiedustelut: rekrytointipalvelu(at)palkeet.fi

 

Yhteisilmoitukset

Valtion yhteisilmoitus ilmestyy pääasiassa sunnuntaisin printtilehdissä (HS ja HBL). Lomakkeet, joilla ilmoittaudutaan mukaan yhteisilmoitukseen, löytyvät linkeistä alapuolelta ja ne sulkeutuvat ilmoitusta edeltävänä keskiviikkona klo 15.00, jollei muuta ole mainittu. Lomakkeen täytössä suosittelemme käyttämään Chrome-selainta.

Valtion yhteisilmoitus 24.10.2021

Valtion yhteisilmoitus 31.10.2021

Valtion yhteisilmoitus la 6.11.2021 Huom! Lomake sulkeutuu ti 2.11. klo 15.

Valtion yhteisilmoitus 14.11.2021

Valtion yhteisilmoitus 21.11.2021

Valtion yhteisilmoitus 28.11.2021

Valtion yhteisilmoitus 5.12.2021

Valtion yhteisilmoitus 12.12.2021

Valtion yhteisilmoitus 19.12.2021

Iloista joulua!

Valtion yhteisilmoitus 2.1.2022 Huom! Lomake sulkeutuu ti 28.12. klo 15.

Valtion yhteisilmoitus 9.1.2022 Huom! Lomake sulkeutuu ti 4.1. klo 15.

 

Yhteisilmoittelulla näkyvyyttä ja kustannussäästöjä

Yh­teis­il­moit­te­lun vahvuuksia ovat kustannussäästöt ja valtion näkyvyys työnantajana. Ly­hy­t, na­pa­kas­ti il­mais­tu avoin teh­tä­vä ni­pu­tet­tu­na yh­teen mui­den kiin­nos­ta­vien teh­tä­vien kans­sa ei jää huo­maa­mat­to­mak­si. Yh­teis­il­moi­tus toi­mii myös sil­ta­na Val­ti­ol­le.fi-pal­ve­luun, jos­ta lu­ki­ja löy­tää vi­ral­li­sen haku­il­moi­tuk­sen. Yh­teis­il­moit­te­lu vah­vis­taa val­ti­on yh­teis­tä brän­diä ja Val­ti­ol­le.fi-pal­ve­lun tun­net­tuut­ta, ja mai­nos­taa sa­mal­la kaik­kia mui­ta­kin pal­ve­lus­sa avoin­na ole­via teh­tä­viä. Pal­ve­lu sääs­tää ai­kaa vi­ras­tois­sa, sil­lä avoi­men teh­tä­vän mu­kaan il­moit­ta­mi­nen on no­pe­aa ja help­poa.

Yh­teis­il­moit­te­lu tuo kus­tan­nus­sääs­töä sitä käyt­tä­väl­le vi­ras­tol­le. Kus­tan­nus­sääs­tö­jen to­teu­tu­mis­ta seu­ra­taan myös kon­ser­ni­ta­sol­la. Mi­kä­li val­tio ei käyt­täi­si yh­teis­il­moit­te­lua ja vi­ras­tot hoi­tai­si­vat kai­ken tar­vit­ta­van il­moit­te­lun itse, oli­si­vat kor­vaa­van il­moit­te­lun kus­tan­nuk­set val­ti­ol­le jopa kak­sin-kol­min­ker­tai­set. Koko­nais­sääs­töä val­ti­ol­le syn­tyy usei­ta sa­to­ja tu­han­sia eu­ro­ja vuo­des­sa.

 

Valtiolla yhdistetty asiakkuus muillakin toimijoilla

Palkeet tuo lisäarvoa asiakkailleen neuvottelemalla valtiolle yhteisiä sopimushintoja rekrytointiprosessin eri vaiheisiin liittyvien toimijoiden kanssa.

Kaikki valtion maksullinen ilmoittelu lasketaan valtion yhteiseen asiakasvolyymiin ja ilmoittaja hyötyy yhteisistä sopimusalennuksista. Yhteisilmoituksen lisäksi virastojen rekrytointien erillisilmoitukset sekä muut mahdolliset maksulliset ilmoitukset Helsingin Sanomiin ja Hufvudstadsbladetiin voidaan hoitaa Palkeiden kautta. 

Lisäksi Palkeet on neuvotellut valtiotasoiset hinnat Oikotiellä ja Duunitorissa julkaistaville hakuilmoituksille. Valtion sopimuksen kautta on mahdollista käyttää myös RecRight-videorekrytointityökalua videohaastatteluiden toteuttamiseksi.

Tiedustelut ja tilaukset: rekrytointipalvelu(at)palkeet.fi