Siirry sisältöön

VMBaro – valtion henkilöstötutkimus

VMBarolla organisaatiot voivat mitata ja seurata henkilöstönsä työtyytyväisyyttä, lähiesimiestensä johtamistyötä ja sen onnistumista sekä valtion palkkausjärjestelmän toimivuutta käytännössä.

Palkeet hoitaa VMBaron ylläpito-, hyödyntämis- ja asiakaspalvelutehtävät sekä kehittämistyön. Valtiovarainministeriö ohjaa kehittämistyötä ja hyödyntämistä.

Tutustu koko valtion henkilöstön vuosittain julkaistaviin työtyytyväisyystuloksiin.

VMBaro tukee tiedolla johtamista

VMBaron tietosisällön hyödyntäminen on keskeinen osa johtamisen kehittämistä. Virastot saavat tukea toimintansa parantamiseen myös vertailutiedon avulla. Hallinnonaloja ja koko valtiota koskevien selvitysten ja analyysien tekeminen on välttämätön osa tiedolla johtamista ja johtamisen uudistumista.

Virastot saavat sovelluksesta omat raporttinsa. Palkeet tuottaa koko valtiota koskevat työtyytyväisyysanalyysit ja trendisarjat sekä ministeriöille näiden hallinnonalojen virastojen raportit.

Opas VMBaron tulosten käsittelyyn ja kehittämistyön käynnistämiseen (pdf) 
Pikaohje VMBaron käsittelyyn (pdf)

VMBaro ja valtion henkilöstön työtyytyväisyys

Henkilöstön työtyytyväisyyttä on mitattu valtiolla vuodesta 2004 lähtien VMBaro-järjestelmällä. Organisaatiot, joilla VMBaro on käytössä, saavat sovelluksesta omien tietojensa lisäksi vertailutiedot erilaisilla luokituksilla koko valtiolta, hallinnonaloilta ja virastotyypeistä. Tällä hetkellä VMBarolla tehtävien työtyytyväisyystutkimusten piirissä on noin 70 prosenttia valtion henkilöstä.

Työtyytyväisyyttä mitataan viisiportaisella asteikolla, jossa

1 = Täysin eri mieltä
2 = Eri mieltä
3 = Ei samaa eikä eri mieltä
4 = Samaa mieltä
5 = Täysin samaa mieltä.

Yhteystiedot

VMBaron kotisivut
Henkilöstötutkimuksen kirjautumisosoite

Kyselyn sisältö ja kehittäminen: järjestelmäasiantuntija Satu Laatinen
Koko valtion tietojen ja hallinnonalojen raportointi ja virastojen pääkäyttäjätunnukset: vmbaro(at)palkeet.fi