Siirry sisältöön

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys

Vuodesta 2018 alkaen on raporttien julkaisijana Palkeet.
Vuosina 2016-2017 raportit on julkaissut Valtiokonttori.
Vuosina 2006-2015 raportit on julkaissut valtiovarainministeriö.

Analyysiraportit

Tiivis analyysiraportti tarjoaa tiedot valtion henkilöstön työtyytyväisyydestä eli VMBarosta saadut innovointikyky-, johtamis- ja työyhteisöindeksit. Lisäksi raportilla esitetään lukuja valtion henkilöstöstä sekä panostuksista työhyvinvointiin ja henkilöstön kehittämiseen valtiolla. Lopussa on yhteenveto raportointivuoden johtopäätöksistä.

Raporttikoosteet

Raporttikokonaisuus sisältää tutkimusvuoden työtyytyväisyystiedot

  • koko valtion henkilöstölle yhteensä
  • valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän ja koulutuksen mukaan.

 

Uudet aikasarjat vuoden 2016 tutkimuksista lähtien

VMBaron työtyytyväisyystutkimuksen kysymyspatteristo uudistettiin vuonna 2016. Yksittäiset kysymykset ja kysymysosiot ovat VMBarossa osittain vertailukelpoisia, mutta tulosten analysoinnissa suoraa vertailua aiempiin vuosiin ei ole mielekästä tehdä. Suositus on, että vuodesta 2016 alkaen aloitetaan uudet aikasarjat.

Vuosina 2006–2015  

VMBaro, Valtion henkilöstötutkimus.