Skip to main content

Det rationaliserade Kieku-avtalet främjar smidig utveckling och prognostiseringen av kostnader

23.08.2019

Det nya avtalet mellan Palkeet och CGI gällande Kiekus underhålls- och utvecklingstjänster börjar gälla den 1 september 2019. Avtalet utmanar såväl Palkeet som CGI att producera tjänsten effektivare och smidigare än tidigare för att man ska kunna hålla de avtalade tiderna.

AI-projektet har startat

23.08.2019

Avtalet med Accenture om Valtoris och Palkeets gemensamma projekt med artificiell intelligens undertecknades i slutet av juli. Man planerade genomförandeprojektet redan före semesterperioden och nu har arbetet verkligen fått fart.

Tilläggstjänsten för chefer och HR-experter inleds till hösten

23.08.2019

Palkeets tjänsteutbud kommer från och med den 1 oktober i höst att erbjuda kunderna en utökad HR-tilläggstjänst, som redan har pilottestats vid Naturresursinstitutet och Palkeet. I pilottesterna har både kunderna och serviceproducenterna fått goda erfarenheter, vilket har lett till beslutet att från och med hösten erbjuda också övriga kunder HR-tilläggstjänsterna för HR-experter och chefer.

En erfaren sparringpartner ger trygga och enkla rekryteringar

23.08.2019

Palkeets rekryteringstjänst fokuserar ännu mer på experttjänster. ”Vi hanterar inte bara rutinerna vid rekryteringar, utan vi är i allt större utsträckning ett stöd i beslutsfattandet. Ju mindre erfaren eller upptagen chefen är eller ju mer komplex befattningsbeskrivningen är, desto mer kan vi vara till hjälp i rekryteringsprocessen”, beskriver rekryteringschef Tiia Vahvelainen vid Palkeet.

Så här skickar du krypterad e-post till Palkeet

29.05.2019

Palkeets nätsidor har utvecklats så att det är möjligt att skicka krypterade e-postmeddelanden. En privatperson eller en kund kan nu själv inleda konfidentiella förbindelser med Palkeet genom den webbläsarbaserade lösningen.

Automatik som underlättar betalningen av arvoden till valfunktionärer

29.05.2019

Våren 2019 är brådskande valtider – vi har just haft både riksdagsval och Europaparlamentsval. Vid Palkeet orsakar val alltid stockning i personaltjänsterna då valfunktionärernas arvoden ska utbetalas.