Hoppa till innehåll

Aktuellt

I Osaavas utvecklingsarbete lyssnar man på kunden och gör tillsammans

15.12.2022

Då vi utvecklar formuläret för Osaavas prestationsutvärdering är kunderna tätt med under hela processen.

FCG Finnish Consulting Group Oy har valts till leverantör av Valtiolle.fi-helheten

15.12.2022

I projektet för förnyande av statens rekryteringshelhet har gjorts ett upphandlingsbeslut och till leverantör av Valtiolle.fi-helheten har valts FCG Finnish Consulting Group Oy.

Palkeet fick erkänsla för utmärkt kundtjänst

15.12.2022

Katri Rusi från Palkeet belönades i november av Wave – Wakaru Kundtjänstnätverket som årets 2022 service specialist. Vinnaren väljs varje år bland de personer som organisationerna föreslår.

Vad ska man beakta i upphandlingsskedet i transformationsprojekt?

10.11.2022

Upphandlingsskedet är en viktig del av beredningen och en välplanerad och välgenomförd upphandling är en förutsättning för att projektet ska lyckas. Inom den offentliga sektorn ställer upphandlingslagen egna krav, men jag anser att upphandlingsskedet är lika viktigt även på den privata sidan. Genomförandet av upphandlingen ska inte lämnas enbart åt upphandlingsenheten, utan förutom projektchefen ska även nyckelpersoner från såväl affärsverksamheten som IT-sidan vara med i beredningen På det sättet säkerställer man att projektets mål styr upphandlingen och att upphandlingen inte genomförs som en lösryckt helhet.

Hur det går hos oss

08.11.2022

Vid Palkeet sporrar vi både anställda och chefer att ge respons till varandra och att föra en ständig diskussion om bland annat arbetets mål, uppnåendet av målet och orken i arbetet. En bra responskultur gör att hela arbetsgemenskapen är medveten om läget i organisationen.

En framgångsrik transformation baserar sig på god förberedelse och en stark ledning av förändringen

02.11.2022

Många organisationer håller som bäst på att överväga förnyandet av ekonomiförvaltningssystemen när SAP:s produktstöd för den nuvarande generationens produkter upphör. Så är också fallet hos oss på Palkeet. Vi inledde förberedelserna för ekonomiförvaltningens S/4HANA-projekt redan år 2019 och nu håller vi på genomföra denna ändring.

Tillförlitlighet och flexibla arbetssätt – Vid Palkeet är målet med hybridarbete att göra produktionen av tjänster och Palkeet-anställdas vardag smidigare

21.10.2022

Den långa undantagstiden och det tidigare distansarbetet har påvisat att vårt arbete fungerar smidigt också på distans. Under coronatiden ökade totalresultatet för vår arbetsnöjdhet inom distansarbete, chefsarbetet fick alltjämt ett mycket bra betyg och även kundnöjdheten har hållits på en god nivå.

Osaavas upphandling av utbildningsadministration framskrider

19.10.2022

Syftet med upphandlingen och ibruktagandet av utbildningsadministration är att utöka Osaavas funktioner för utbildningsadministration.

Från planer till resultat med ledning genom information – rapporteringstjänsten för ledningen utvidgas

18.10.2022

Palkeets analys- och rapporteringsteam har under år 2022 utvecklat en rapporteringstjänst för ledningen. Med hjälp av det förnyade servicekonceptet vill man tydliggöra betydelsen av ledning genom information för uppnåendet av mål och resultat.

Hur kommer servicecentrets värld att se ut i framtiden?

18.10.2022

Palkeet deltog i en internationell servicecenterkonferens i Lissabon, som ordnades av Deloitte. Under konferensen diskuterades framtida trender och betoningar inom servicecenterverksamheten.