Hoppa till innehåll

Aktuellt

Ansvarsrapportering för år 2022

06.04.2023

Vi gör i Palkeet den årliga ansvarsrapporteringen enligt Statskontorets rekommendationer. Den första ansvarsrapporteringen gjordes för år 2021. Vid rapporteringen för år 2022 kunde vi redan se utvecklingstrenden jämfört med år 2021.

Översikt av Palkeets år 2022

22.03.2023

Året 2022 var ett exceptionellt år liksom även de två åren innan. Året rymde bland annat COVID-19 pandemin och återgången därefter till ett nytt normalt liv, och till förändringen i det internationella världsläget och dess konsekvenser för verksamheten.

Ingrid Airaksinen-Pejak börjar som chef för ekonomi och upphandlingar-enheten

20.03.2023

Ingrid Airaksinen-Pejak börjar som chef för enheten för ekonomi och upphandlingar (Palkeet) den 11 april 2023. Ingrid har en mångsidig bakgrund inom både den privata och den offentliga sektorn och väntar med iver på att börja arbeta på Palkeet.

Bra, dålig konflikt

01.03.2023

Det har alltid förekommit konflikter och motsättningar på arbetsplatserna och så kommer det alltid att vara då två eller flera personer samlas med sina tankar, åsikter och viljor. Bra så! Konflikter på arbetsplatserna är inte alltid till skada, utan olika tankesätt är hälsosamma och nyttiga för arbetsgemenskaper för att saker och processer ska kunna utvecklas.

Hobbyer på arbetsplatsen

28.02.2023

Vi gör hybridarbete på Palkeet och arbetsuppgifterna kan lika bra skötas på distans som på arbetsplatsen. Nya arbetssätt ger flexibilitet i vardagen, men ibland kan det kännas som om det vore trevligt att träffa kollegerna oftare. Palkeet vill stärka gemenskapen genom att erbjuda utrymmen för personalens hobbyer på fritiden.

Genomföringsfasen av transformationsprojektet kräver resurser, bra ledarskap och hantering av helheten

17.02.2023

Vid genomförandet av transformationsprojektet kommer vi äntligen till saken – att förverkliga den målbild som fastställts. Då genomförandet inleds, åtar projektets leverantör ofta sig att leda utvecklingen av det tekniska förverkligandet. Det innebär inte att den organisation som har beställt projektet kan inta en åskådarplats och bara följa hur projektet genomförs. Tvärtom kräver genomförandet snarare att projektchefen hos den organisation som har beställt projektet aktivt tar kontroll över förverkligandet så att det kan säkerställas att processen följer den överenskomna tidtabellen.

Kati Willman

Kati Willman kommer med förstärkning till Palkeets övergång till molntjänster

14.02.2023

Hanteringen av moderniteten, driftsäkerheten och kontinuiteten i systemen för statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltning säkerställs genom att i allt högre grad övergå till molnbaserade lösningar före år 2030. Övergången till molntjänster är en del av Palkeets strategi. Målet är att genomföra övergången etappvis och tillsammans med kunderna. Kati Willman började sin visstidstjänst som projektledare för molnövergången den 1 februari 2023.

Sofigate Oy har valts till leverantör för personalundersökningssystemet (VMBaro)

01.02.2023

Systemupphandlingen i projektet för reform av personalundersökningen har nu slutförts. Den nya lösningen levereras av Sofigate Oy.

Utvecklingsprojektet för reseprocessens verksamhetssätt inleds

01.02.2023

Tjänsteresandet ökade avsevärt i fjol och antalet resor överskred antalet som föregick coronapandemin. Det ökade antalet resor orsakade en oförutsedd belastning i behandlingen av rese- och kostnadsfakturor. Samtidigt blev det mycket tydligt att utmaningarna i fråga om statens tjänsteresor beror på oenhetliga förfaranden och anvisningar.

I Osaavas utvecklingsarbete lyssnar man på kunden och gör tillsammans

15.12.2022

Då vi utvecklar formuläret för Osaavas prestationsutvärdering är kunderna tätt med under hela processen.