Hoppa till innehåll

Aktuellt

Palkeet erbjuder i fortsättningen tidshanteringstjänster även för Ab-kunder

14.09.2021

Palkeet har ingått avtal med Linkity Oy som gör det möjligt att erbjuda nya tjänster för aktiebolags- och organisationskunder. I fortsättningen kan dessa kunder köpa bland annat tjänster i anslutning till arbetsskiftsplanering och arbetstidsuppföljning som verkställs genom systemet Linkity.

Informationshantering är inte ett städdagsprojekt

27.08.2021

Information finns i organisationer i många former: den finns i beslut och officiella dokument, i systemens kravspecifikationer, i arbetsinstruktioner för grupper och team, som tyst information hos experter och som bitar i datasystem.

Från skolbänk till sommarpraktik – som högskolepraktikant vid Palkeet

30.07.2021

Palkeet söker högskolepraktikanter varje år både från yrkeshögskolor och universitet. Palkeet har som syfte att erbjuda praktikanter äkta och nyttig arbetserfarenhet om branschens uppgifter samt en möjlighet att i praktiken tillämpa teori som praktikanter har lärt sig. En bra introduktion, trevliga arbetskompisar och inlärning av nya saker är ytterligare något som praktikanter får njuta av vid Palkeet.

Med mentorskap mot kompetensutveckling

13.07.2021

Mentorskap började planeras i början av 2020, då man såg ett behov av att utveckla palkeiternas expertis och metoderna som berör personalens lärande. Målet för mentorskapsprogrammet är att främja kompetensutbyte och utvecklas tillsammans.

En ny resestrategi utvidgar resetjänsterna

29.06.2021

På basis av statens nya resestrategi har man gett sig in för att stärka Palkeets roll som säkerställare av enhetligheten av reseprocesserna hos ämbetsverken. Nya tilläggs- och stödtjänster utvecklas kring detta för de verk och tjänstepersoner som är kunder.

Palkeet och Statskontoret stödjer styrning med information hos staten

28.06.2021

Styrning med information anses i stor utsträckning vara viktig inom den offentliga förvaltningen. Styrning med information avser beslutsfattande på basis av data samt åtgärder för utveckling av den. Styrning med information har samband med bl.a. tillämpning av dataanalys och artificiell intelligens, men även med verksamhetsmodeller och strategier till stöd för detta.