Skip to main content

Strategisk processtyrning gör målen till framtiden

01.04.2019

Smarta, välgrundade lösningar säkerställer att statens ekonomi- och personalförvaltning hänger med i utvecklingen inom branschen och att kunderna och serviceenheten har tillgång till lämpliga arbetsredskap under de kommande åren.

Hur kan vi hjälpa?

01.04.2019

Tjänsterna finns beskrivna i tjänstebeskrivningarna som innehåller information om tjänsternas innehåll och leveransen, det vill säga om ansvar och leveranstider. Målet är aktuella beskrivningar av de tjänster som erbjuds och mot vilka kunden kan utvärdera den service han eller hon får och kvaliteten på den.

Användningen av robotteknik i Palkeets tjänster fortsätter

01.04.2019

Användningen av robotstyrd processautomation och annan automation i Palkeet utvidgas ständigt till nya processer. Nya genomföranden tas kontinuerligt i bruk och målet är att automatisera så omfattande processområden som möjligt. Med robotteknik förbättras tjänsternas kvaliteten och riskhanteringen och utvecklingen av dem.

Rekryteringstjänsten ger kunder tid att göra sina val

01.04.2019

Lyckad rekrytering är en viktig aspekt av organisationens resursplanering och kompetenshantering. Trycket på att rekryteringen ska lyckas är ofta hårt redan på grund av de insatser som rekryteringsprocessen kräver – tid och pengar.

Utbetalningen av arvoden automatiseras

08.03.2019

När en läkare bistår polisen exempelvis i en utredning av dödsorsak avslutas arbetet inte med ett läkarutlåtande utan med ifyllande av en blankett för arvodesfaktura. Utbetalningen av arvoden har hittills medfört många manuella arbetsskeden för staten, men nu vill man göra denna process smidigare och snabbare.

Servicekanalerna finns nu tillgängliga i Pointti

08.02.2019

Palkeets centraliserade kundtjänst och Pointti gör det möjligt att slopa kundspecifika servicekanalmeddelanden som publicerats i Paletti.