Hoppa till innehåll

Aktuellt

Från automation till Ä-studion – Massor med aktuella ärenden på ekonomi- och personalförvaltningens kontaktpersondagar

09.06.2022

I år ordnades ekonomi- och personalförvaltningens kontaktpersondagar den 18 och 19 maj. Cirka 500 personer deltog i de virtuella tillställningarna på båda dagarna. Under tillställningarna fick man höra mycket aktuellt om Palkeets tjänster och nya projekt samt om reformer som gäller hela statsförvaltningen.

Det ska bli möjligt att hantera utbildningar i Osaava-systemet

09.06.2022

År 2021 kartlade vi behovet av ett verktyg för hantering av utbildningar hos våra kunder som använder Osaava. På basis av kartläggningen utreder vi upphandlingen av ett verktyg för hantering av utbildningar till Osaava.

Mer systematiskt arbete och nytt lärande med hjälp av agila metoder

02.06.2022

I slutet av 2020 introducerades fadderverksamhet med anknytning till Scrum-metoden vid Palkeet. Fadderverksamheten bygger på en agil verksamhetsmodell, där teamen arbetar tillsammans för att lära sig och reagera på förändringar, samt kontinuerligt utvecklar sin verksamhet. Målet med verksamheten är att öka smidigheten och främja försökskulturen i arbetsmiljön. Nu har det blivit dags att höra hur det står till med Palkeets agila team.

Palkeets ansvarsrapport för 2021 har publicerats

02.06.2022

Vi har publicerat vår ansvarsrapport för år 2021. Ramen för rapporten utgörs av Förenta nationernas (FN) handlingsprogram för hållbar utveckling och den följer Statskontorets anvisningar om ansvarsrapporteringen till organisationer inom den offentliga förvaltningen. För rapporten för år 2021 har vi bland FN:s mål för hållbar utveckling valt de två fokusområden som är mest centrala för vår verksamhet: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Palkeet genomför ett utvecklingsprojekt inom statens ekonomiförvaltning

02.05.2022

Palkeet har i samarbete med Fujitsu Finland kommit överens om ett utvecklingsprojekt inom ekonomiförvaltning där man strävar efter en övergripande reform med hjälp av den nya teknologin S/4HANA och genom att utveckla verksamhetssätten.

Datasäkerhetschef Toni Kirjalainen: Datasäkerhet redan i planeringsskedet

22.04.2022

Gruppen Datasäkerhet och dataskydd inom Palkeet fick förstärkning i februari, när datasäkerhetschef Toni Kirjalainen inledde sitt arbete i S:t Michel. Tack vare sin bakgrund är han väldigt mångsidigt insatt i datasäkerhet, med kunskap om allt från säkerhetsprodukter och -konsultationer till molnteknik. En av Tonis första uppgifter har varit att bland annat definiera datasäkerhetskraven för statens personalundersökning (VMBaro).

Antalet inköpsfakturor som hanteras av artificiell intelligens ökar

22.04.2022

Projektet för kontering av inköpsfakturor genom att utnyttja artificiell intelligens (AI) avslutades när det sista skedet togs i produktion den 22 mars. Den artificiella intelligensen har hittills redan skapat en prognos för över 32 000 fakturor, och prognosen har varit rätt för cirka 33 procent av fakturorna vad gäller alla uppföljningsobjekt.

Uppföljningsdata för år 2021 har publicerats – Se hurdant år Palkeet hade

31.03.2022

År 2021 var exceptionellt, precis som året innan, och präglades av situationer orsakade av COVID-19-pandemin samt omfattade distansarbete. Trots pandemin lyckades vi producera högklassiga tjänster och även ta nya tjänster i bruk i samarbete med våra kunder. 

Ämbetsverkens verksamhetsmiljö måste beaktas i effektmätarna

28.02.2022

Palkeet, Statskontoret och finansministeriet har både under hösten 2021 och nu i början av året tillsammans ordnat verkstäder, vid vilka kunderna har haft möjlighet att kommentera befintliga mätare av verksamheten och effekten av verksamhetsutvecklingen, och påverka utarbetandet av nya mätare.

I den framtida kundtjänsten betonas mänsklighet, självbetjäning och automation

28.02.2022

”Vi har ett fartfyllt år bakom oss och ett minst lika fartfyllt år framför oss”, skrattar Juha Pennanen, kundrelationschef vid Palkeet, då vi frågar hur det är. ”Hösten 2020 började vi sammanställa målstatus för kundtjänsten och som grund i det använde vi Palkeets förnyade strategi. Målstatusen blev klar i januari 2021 och den ledande tanken i den var att utöka kundorienteringen i all utveckling. Även ledning med information samt automation och möjligheterna till självbetjäning var kraftigt med på tapeten”, berättar Juha.