Hoppa till innehåll

Aktuellt

Enklare prestationsbedömning med Osaava

17.12.2021

Kompetenstjänsterna kompletteras med en möjlighet att skapa en blankett för prestationsbedömning i Osaava. Vid Palkeet har blanketten nyss införts. Vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata pågår pilottestningen, och personaldirektör Aino Heikkinen hoppas att införandet av blanketten ska underlätta det administrativa arbetet.

Kontinuerlig utveckling av system – smidigt och transparent

14.12.2021

Genom kontinuerlig utveckling av statens gemensamma system för ekonomi- och personaladministration strävar man efter att skapa system som betjänar användaren och uppfyller exempelvis dagens gällande lagar och förordningar.

I reformen av personalundersökningarna lyfts ämbetsverkens behov fram med hjälp av en kundgrupp och en kundenkät

14.12.2021

I år har Palkeet och kundämbetsverken gått samman för att tillsammans definiera ett gemensamt mål för utvecklingen av statens personalundersökningar och tjänsterna för arbetshälsa i anknytning till dem.

Så här skickar du ändringsskattekort för 2022

10.12.2021

Du får snart skattekortet för 2022 i MinSkatt eller per post. De nya skattekorten gäller från 1.2.2022 och vi får informationen till Palkeet direkt av skattemyndigheten. I januari 2022 görs förskottsinnehållningen enligt skatteprocenten som var ikraft i december 2021 och beräkningen av inkomstgränsen börjar från noll.

Palkeets analysteam synliggör informationen och hanteringen av den

16.11.2021

Palkeets dataarkitekt och analytiker får i sina arbeten lösa både kunders och Palkeets interna utmaningar, till exempel gällande utnyttjande och hantering av information.

I framtiden kan fakturor från statens ämbetsverk betalas även med MobilePay

11.11.2021

Finland är också en föregångare för digitalisering inom statens tjänster, och denna höst tas ett nytt steg med tanke den elektroniska faktureringen då Palkeet lägger till MobilePay som betalningsmetod för de statliga ämbetsverkens försäljningsfakturor.

Den elektroniska verksamhetsmodellen ePalkkio och resor för att hantera utomstående arvodesräkningar och reseräkningar

11.10.2021

Palkeet har som mål i projektet ePalkkio och resor att automatisera hanteringen av arvodesutbetalningsprocessen och hanteringen av utomstående resenärers resekostnader.

Indikatorer för ekonomi- och personalförvaltningen utformas i samarbete med kunderna

17.09.2021

I september har Palkeet och Statskontoret ordnat två verkstäder, där de tillsammans med kunderna har gått igenom hur effektiviteten kan mätas inom statens ekonomi- och personalförvaltning.

Artificiell intelligens prognostiserar kontering av inköpsfakturor

15.09.2021

Antalet användare av Palkeets konteringstjänst ökar. Vid kontering av nätfakturor som hanteras manuellt kommer man framöver att använda sig av artificiell intelligens. Som bäst pågår ett projekt, där man inför en verksamhetsmodell för AI-kontering.

Palkeet erbjuder i fortsättningen tidshanteringstjänster även för Ab-kunder

14.09.2021

Palkeet har ingått avtal med Linkity Oy som gör det möjligt att erbjuda nya tjänster för aktiebolags- och organisationskunder. I fortsättningen kan dessa kunder köpa bland annat tjänster i anslutning till arbetsskiftsplanering och arbetstidsuppföljning som verkställs genom systemet Linkity.