Skip to main content

Mot en ny verksamhetskultur med Osaava

20.11.2019

Ett delområde inom utvecklingen av Palkeets HRD-tjänster är Osaava, vars mål är att erbjuda statsförvaltningen ett enhetligt verksamhetssätt och verktyg samt en enhetlig tjänst för uppställande och verkställande av mål samt kompetenshantering och utvecklingsplanering. I och med Osaava övergår man allt mer mot coachande ledarskap inom ämbetsverken.

HAUS utvecklingscentral Ab blir kund hos Palkeet

20.11.2019

Palkeets kundkrets expanderar när HAUS utvecklingscentral Ab ansluter sig till kundkretsen 1 januari 2020.

Kieku-systemets publiceringstidtabell förnyas nästa år

20.11.2019

Kiekus publiceringstidtabell förnyas som en del av det underhålls- och stödtjänstavtal mellan Palkeet och CGI som trädde i kraft i början av september. I och med det nya avtalet koncentrerar man sig i början på planeringen av Kiekus utveckling på årsbasis. På så sätt blir utvecklandet transparent och planmässigt.

Palkeets processer och förmåga att skapa resultat övertygade Finlands Bank

13.11.2019

Finlands Bank har varit Palkeets kund sedan 2017. ”Från första början fick vi en rekommendation från den interna revisionen för hur personal- och ekonomiförvaltningens uppgifter kunde utlokaliseras till utomstående aktörer när våra egna resurser minskar”, berättar Hannu Vesalainen, chef för internservicebyrån vid Finlands Bank. "Palkeets förmåga att skapa resultat och dess starka processkunnande övertygade oss. Även skötseln av hela statsförvaltningens ekonomi- och personalförvaltningens tjänster var en bra referens."

Pointti har nöjda användare i hela världen

13.11.2019

Servicehanteringssystemet Pointti har nu varit i drift i två år. År 2018 kom det till Palkeet 350 000 servicebegäranden genom Pointti. I vårens kundnöjdhetsenkät fick Pointti vitsordet 3,86 på en skala 1–5. Pointti används av alla kontaktpersonerna inom ekonomi- och personalförvaltningen och i allt större utsträckning även av tjänstemännen. Till exempel i utrikesministeriet används Pointti i beskickningarna i hela världen.

Användningen av HR-tilläggstjänsterna ökar vid Naturresursinstitutet

13.11.2019

Naturresursinstitutet har flitigt använt sig av Palkeets HR-tilläggstjänster. Vid förra årsskiftet var de bland de första att ta rådgivningstjänsten för löntagare i bruk, och nu på hösten var det tur för Chefens och HR-expertens tilläggstjänst. Naturresursinstitutet var även ett av ämbetsverken i pilotprojektet för denna tjänst.