Hoppa till innehåll

Aktuellt

Aktuella ämnen och ekonomiförvaltningens framtidsvyer – servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen samlades i Böle

17.11.2023

Palkeet ordnade det regelbundna mötet för servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen i Böle i november.

På kundtillfället för tjänster inom smart automation diskuterades aktivt bl.a. möjligheter som artificiell intelligens erbjuder

16.11.2023

På kundtillfället inom tjänster inom smart automation som ordnades nu för andra gången hade man möjlighet att lära känna människor bakom automationer och lämna utvecklignsförslag relaterade till bland annat tjänstens innehåll.

Uppdateringar av vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster 2023 har blivit färdiga

18.10.2023

Det har gjorts uppdateringar i vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster med tyngdpunkten i projektens lägesbilder.

Vid utvecklingsprojektet Ässäs avslutningstillfälle firades gemensamma framgångar

16.10.2023

I september samlades ungefär 80 kunder, representanter för systemleverantörer samt anställda inom Palkeet i Böle för att fira ekonomiförvaltningens utvecklingsprojekt Ässäs gemensamma framgångar och lyckade ibruktagande.

Tack till våra kunder!

29.09.2023

Under den första veckan i oktober firas temaveckan för kundbetjäning. Temaveckan har sitt ursprung i USA och Palkeet deltar i den för tredje gången. Veckan mål är att lyfta fram vikten av kundbetjäning och kundupplevelse samt erbjuda möjlighet att tacka professionella inom kundbetjäning för deras värdefulla arbete.

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

13.06.2023

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet och ibruktagandet av den har förberetts redan från början av år 2021 med hjälp av utvecklingsprojetet Ässä.

Kundtillfredsställelsen är god

08.06.2023

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande på bra nivå.

Ledning av förändringar – den kritiska framgångsfaktorn med tanke på resultaten i transformationsprojekten

01.06.2023

Ledning av förändringar i teknologiprojekten får ofta mindre uppmärksamhet. I många organisationer tänker man att utbildning och kommunikation just före ibruktagandet räcker för att implementera förändringen. Detta leder ändå inte till det önskade resultatet och projektets effektivitetsmål uppnås inte.

Intressanta kundinlägg och aktuella ärenden vid kontaktpersondagar

23.05.2023

Studion för årets ekonomi- och personalförvaltningens kontaktpersondagar byggdes upp för första gången i Palkeets lokaler i Böle. Under dagarna var nästan 1 200 deltagare på linjerna och hörde om aktuella ärenden om ekonomi- och personaltjänster.

Ansvarsrapportering för år 2022

06.04.2023

Vi gör i Palkeet den årliga ansvarsrapporteringen enligt Statskontorets rekommendationer. Den första ansvarsrapporteringen gjordes för år 2021. Vid rapporteringen för år 2022 kunde vi redan se utvecklingstrenden jämfört med år 2021.