Skip to main content

Så här skickar du krypterad e-post till Palkeet

29.05.2019

Palkeets nätsidor har utvecklats så att det är möjligt att skicka krypterade e-postmeddelanden. En privatperson eller en kund kan nu själv inleda konfidentiella förbindelser med Palkeet genom den webbläsarbaserade lösningen.

Automatik som underlättar betalningen av arvoden till valfunktionärer

29.05.2019

Våren 2019 är brådskande valtider – vi har just haft både riksdagsval och Europaparlamentsval. Vid Palkeet orsakar val alltid stockning i personaltjänsterna då valfunktionärernas arvoden ska utbetalas.

Upphandlingsbeslut om Palkeets och Valtoris AI-lösning har fattats

29.05.2019

Palkeets och Valtoris samprojekt fortskrider: Upphandlingsbeslutet om AI-lösningen och dess genomförande, stödtjänster och expertarbete har fattats.

Nya krafter genom Valtio Expo

29.05.2019

Cirka 1 500 sakkunniga inom statsförvaltningen, ledare och utställare samlades på den årliga mässan Valtio Expo den 7 maj i Marina Congress Center. Evenemangets tema ”Vårt Finland” handlade om statsförvaltningens roll i Finland i dag och i framtiden. Temat bidrog till en ökad förståelse av hur stor statsförvaltningen som helhet är och vilken inverkan den har på hur Finland styrs. Temat innefattade synpunkter på det digitala, processer och personal.

Digital säkerhet medför förtroende och tryggar verksamhetens kontinuitet

29.05.2019

På ekonomiförvaltningens evenemang för kontaktpersoner behandlades aktuella frågor om digital säkerhet, då Kimmo Rousku, generalsekreterare för VAHTI vid Befolkningsregistercentralen berättade om läget för den digitala säkerheten och metoder med vilka var och en kan främja såväl sin egen som gemenskapens datasäkerhet.

Kundnöjdheten fortfarande på bra nivå

29.05.2019

Palkeets egen årliga kundnöjdhetsundersökning genomfördes i april–maj 2019. Medeltalet för alla punkter i undersökningen var 3,74 (på en skala 1–5). Enligt detta ligger den totala nöjdheten med Palkeets service fortfarande på samma goda nivå som 2018.