Videointervjuer ger en ny dimension till rekryteringen

08.06.2018

"Jag anser att mervärdet med videointervjuer är att vi når allt fler personer som ska intervjuas på ett enkelt sätt och får en uppfattning om de sökande redan före de egentliga intervjuerna”, summerar personalförvaltningsexperten Heli Mäkinen vid Befolkningsregistercentralen.

Tack till våra kunder för responsen!

07.06.2018

Vi är glada att vi har kunnat betjäna våra kunder ännu bättre!

Arbetstidsstämpling går att göra i eKieku

07.06.2018

Kunderna kan nu börja göra arbetstidsstämpling i eKieku. Stämplingen görs antingen med smarttelefonen, på en pekplatta eller vid arbetsstationen. Rättelser av införda stämplingar kan göras redan under samma dag och arbetstidssaldot uppdateras under följande natt.

Statsförvaltningen på en dag: Hundra presentationer och ett par tusen kollegor

07.06.2018

Valtio Expo är ett effektivt sätt att få en allmän översikt av de projekt som pågår inom statsförvaltningen. Särskilda teman för årets mässa var kundupplevelsen, säkerhet och krisberedskap, kunskapsbaserad ledning och robotteknik.

Tjänsten Handi har tagits i bruk vid Palkeet och THL

06.06.2018

De två första ämbetsverken, Palkeet och THL, började använda Handi i början av maj. Användningen under de två första veckorna förflöt väl och erfarenheter samlas in under sommaren.

Analytiker hjälper att förädla kunskap till stöd för ledningen

06.06.2018

Kundernas dagliga kunskapsbehov var bränslet till samarbetet kring att utveckla nya analystjänster. Efter pilotförsök i två omgångar är den första analystjänsten Palkeet erbjuder nu allmänt tillgänglig. Målet med den nya tjänsten är att stödja kunderna i kunskapsbaserat beslutsfattande och ledarskap.