Skip to main content

En anställd som åldras – en hot eller en möjlighet

11.10.2019

Att förlänga karriärerna genom att stödja de äldres kapacitet att orka i arbetet och att tidigare få in de unga i arbetslivet är viktigt för att arbetstagarnas försörjningsbörda fördelas på flera axlar.

Rätt arbetsuppgifter och semesterbullar – praktikant vid Palkeet

11.10.2019

”Vid Palkeet fick jag se inifrån hur en stor statlig organisation fungerar. Jag fick bekanta mig med olika uppgifter och känna hur det känns att vara tjänsteman”, berättar Monna Kärki om sina upplevelser som praktikant inom dataadministrationen.

Det rationaliserade Kieku-avtalet främjar smidig utveckling och prognostiseringen av kostnader

23.08.2019

Det nya avtalet mellan Palkeet och CGI gällande Kiekus underhålls- och utvecklingstjänster börjar gälla den 1 september 2019. Avtalet utmanar såväl Palkeet som CGI att producera tjänsten effektivare och smidigare än tidigare för att man ska kunna hålla de avtalade tiderna.

AI-projektet har startat

23.08.2019

Avtalet med Accenture om Valtoris och Palkeets gemensamma projekt med artificiell intelligens undertecknades i slutet av juli. Man planerade genomförandeprojektet redan före semesterperioden och nu har arbetet verkligen fått fart.

Tilläggstjänsten för chefer och HR-experter inleds till hösten

23.08.2019

Palkeets tjänsteutbud kommer från och med den 1 oktober i höst att erbjuda kunderna en utökad HR-tilläggstjänst, som redan har pilottestats vid Naturresursinstitutet och Palkeet. I pilottesterna har både kunderna och serviceproducenterna fått goda erfarenheter, vilket har lett till beslutet att från och med hösten erbjuda också övriga kunder HR-tilläggstjänsterna för HR-experter och chefer.

En erfaren sparringpartner ger trygga och enkla rekryteringar

23.08.2019

Palkeets rekryteringstjänst fokuserar ännu mer på experttjänster. ”Vi hanterar inte bara rutinerna vid rekryteringar, utan vi är i allt större utsträckning ett stöd i beslutsfattandet. Ju mindre erfaren eller upptagen chefen är eller ju mer komplex befattningsbeskrivningen är, desto mer kan vi vara till hjälp i rekryteringsprocessen”, beskriver rekryteringschef Tiia Vahvelainen vid Palkeet.