Skip to main content

Användningsobjekt för mjukvarurobotar blir allt flera

08.02.2019

Mjukvarurobotar används hela tiden för att effektivisera servicen vid nya objekt. Tack vare påminnelser från robotar var antalet ogjorda rese- och kostnadsfakturor hälften mindre än vanligt i december förra året. I början av året börjar en mjukvarurobot granska fakturornas nummer även i Handi-tjänsten.


I början av december 2018 hade de statligt anställda ”bara” cirka 14 000 halvfärdiga resefakturor. I regel är de nästan dubbelt så många vid den tiden på året. Här har man fått hjälp av roboten, som i december skickade påminnelser till och med varje vecka.


Med hjälp av påminnelser som roboten skickar till resenärerna har man alltså lyckats effektivisera behandlingen av rese- och kostnadsfakturor i slutet av året i betydlig grad. Från mars till november skickar roboten ut en påminnelse om halvfärdiga rese- och kostnadsfakturor som är över två månader gamla. I december ökar takten och det skickas ut påminnelsemeddelanden om över sju dagar gamla halvfärdiga fakturor en gång i veckan.


Snabb behandling av rese- och kostnadsfakturor gör att resenären har pengarna fortare på sitt konto och säkerställer att kostnaderna beaktas i det innevarande årets bokföring.