Hoppa till innehåll

Effektivitet genom ledning genom kunskap hos cheferna

02.04.2020

Statens chefer har fått tillgång till ett visuellt arbetsbord där personförvaltningens rapporter har samlats i ett lättläst format som genast kan användas. Chefen kan direkt på morgonen till exempel kolla frånvaro dagen innan hos sina underordnade, se de viktigaste uppgifterna och förstås även spara rapporten.

Arbetsbordet används redan av cheferna vid två ämbetsverk och i slutet av april är tanken att de övriga ämbetsverken ska kunna använda det via Kieku-portalen.
I Kieku har chefens arbetsbord skapats med hjälp av SAP BO (Business Objects). Arbetsbordet består av fyra flikar som kan användas för att granska det totala antalet sjukfrånvaro, korta sjukfrånvaro, antalet distansarbete och frånvaro. Informationen kan begränsas med filter t.ex. per enhet eller per person och sjukfrånvaron kan granskas per kalenderdag. Som stöd för användningen av arbetsbordet finns anvisningar i Kiekus anvisningsbank under anvisningarna och handböckerna för cheferna.