Hoppa till innehåll

Från skolbänk till sommarpraktik – som högskolepraktikant vid Palkeet

30.07.2021

”Vi tar också gärna emot nya idéer och sätt att arbeta från våra praktikanter”, säger HR-sakkunnig Heli Koivunen och tillägger att detta till och med förväntas av praktikanterna. Detta år har Palkeet 22 högskolepraktikanter.

Våra praktikanter vid olika enheter

Vid Palkeet erbjuds praktikanter mångsidiga arbetspraktiksmöjligheter vid olika enheter.

Bekanta dig nedan med hur vardagen för praktikanter vid enheterna för ekonomitjänster, administrativa tjänster, kompetenstjänster samt HR och kommunikation har börjat löpa och vilka praktikanternas utgångslägen varit inför praktiken vid Palkeet.

Ekonomitjänster

Katarzyna Gogola, som studerar vid yrkeshögskolan Karelia i syfte att bli tradenom i företagsekonomi, inledde sin praktik vid Palkeets enhet för ekonomitjänster i maj. Hon sökte en praktikplats för denna sommar i god tid och förvillade sig till webbplatsen Valtiolle.fi i december. ”Där såg jag Palkeets praktikplatsannons som väl motsvarade mina studier. Min lärare sade att denna praktikplats skulle vara bra och mångsidig”, berättade hon när hon ansökte om praktikplats vid Palkeet.  

”Jag har fått delta i olika uppgifter mångsidigt vilket har varit det intressantaste under praktiken”, konstaterar Katarzyna och fortsätter med ett kort skratt: ”Jag har skött många sådana uppgifter som också mina arbetskompisar sköter, jag har alltså inte behövt bara koka kaffe”. Hennes arbetsuppgifter består bl.a. av hantering av enstaka myndigheters kontoutdrag och därtill skötsel och indrivning av försäljnings- och inköpsreskontra samt ekonomiservicesekreterares uppgifter allmänt. Trots att Katarzyna anser att arbetets mångsidighet är en bra sak, kan den också orsaka lite stress då och då. ”Uppgifterna byts i ganska snabb takt. Vi har ändå i bruk en arbetsordning där jag kan se vad jag kommer att göra exempelvis om två veckor”, berättar hon och fortsätter: ”Inskolare och arbetskompisar hjälper mig alltid när jag behöver hjälp”.

Praktiken har gått bra och de arbetsuppgifter som angavs i praktikplatsannonsen har stämt. Katarzyna är intresserad av att arbeta vid Palkeet även i framtiden och hon berättar om sitt intresse för att pröva andra arbetsuppgifter vid Palkeet: ”Jag är intresserad av att se vad annat man kan göra här vid Palkeet”.

Personaltjänster

Meri Heikkinen och Tino Korvenperä är praktikanter vid olika grupper inom personaltjänster. Deras arbetsuppgifter koncentrerar sig starkt på anställningsförhållandet och de mångsidiga arbetsuppgifter som det erbjuder. 

Meri studerar vid yrkeshögskolan Karelia i syfte att bli tradenom i företagsekonomi och ansökte om praktikplats vid Palkeet av flera olika orsaker. Som de största orsakerna nämner hon emellertid att få arbeta för staten, den mångsidiga organisationsstrukturen samt Palkeets värden. ”Om organisationens värden inte motsvarar mina egna värden, inverkar det på arbetet varje dag. Vi arbetar ju fem dagar i veckan”, påpekar hon. Meris arbetsuppgifter består bl.a. av att lära sig löneservicesekreterares uppgifter och så klart också av att göra vissa granskningar och förändringar i löner. ”Det svåraste i början var att uppfatta hur informationen rör sig från ett system till ett annat. Så småningom har det blivit tydligare hur systemen används”, säger Meri, som inledde sin praktik i maj, och tillägger att det samtidigt intressantaste i praktiken har varit just att uppfatta hur helheten fungerar. 

Meris praktik har gått bra och hon beskriver den som en mjuklandning i arbetslivet. Arbetskompisarna har också tagit väl emot Meri. ”Denna praktik stöder bra mina karriärdrömmar och likartade arbetsuppgifter vid staten intresserar mig även i framtiden”, konstaterar Meri.

Även Tino studerar i syfte att bli tradenom i företagsekonomi, men vid Satakunda Yrkeshögskola. Att arbeta inom statsförvaltningen har intresserat Tino redan länge och därigenom är Palkeet en utmärkt plats för honom att avlägga praktiken som utgör en del av hans studier. ”Jag har tidigare arbetat inom den privata sektorn, så det är intressant att få arbeta för staten och se vad som finns här”, säger Tino. En typisk arbetsdag börjar vanligtvis genom att han öppnar Point, där han kollar om kunder har lämnat servicebegäran. ”Därefter börjar jag planera min dag och hjälper kollegor”, fortsätter han. När inga lönekörningar pågår, kan hans arbetsuppgifter omfatta till exempel upprättande av FPA-ansökningar och matriklar. 

Tino beskriver Palkeet som en modern arbetsplats som erbjuder goda förmåner, verktyg och redskap för utveckling. ”Här uppmuntras man att lära nytt och utveckla sig”, preciserar Tino. Att arbeta vid Palkeet intresserar honom även i framtiden och han önskar att han efter praktiken kunde fortsätta som en timarbetare vid sidan om sina studier.

Kompetenstjänster

Som praktikant vid kompetenstjänsterna arbetar Sanni Penttinen vars arbetsdagar susar förbi med utbildningstjänster och Osaava-tjänsten. Hennes arbetsuppgifter består bl.a. av att sköta dagliga uppgifter vid utbildningstjänsterna, organisera utbildningar, svara på e-postmeddelanden, spela in utbildningar samt sköta stöduppgifter för Osaava-systemets sida. ”Den intressantaste arbetsuppgiften har varit att utarbeta utbildningskalendern för hösten tillsammans med vår utbildningsplanerare. Det var intressant att få se vad som ingår i att planera en utbildningskalender och att organisera utbildningar”, berättar Sanni. 

Hennes praktik har gått väl och hon får hjälp från sitt team alltid när hon behöver. ”Jag har fått göra arbetsuppgifter fritt enligt mina egna intressen. Jag känner att jag har fått mycket ur praktiken”, konstaterar hon. Sanni anser att Palkeet är en flexibel arbetsplats där det är lätt att samordna arbete och fritid. ”Jag gillar också att Palkeet har sin blick på framtiden. Man strävar alltid efter att erbjuda bättre service och system för våra kunder”, inser hon. 

Även Sanni är intresserad av att arbeta vid Palkeet i framtiden. ”Jag kommer att arbeta här med samma uppgifter även efter praktiken vid sidan om mina studier”, avslöjar hon. Sanni studerar miljöpolitik vid Östra Finlands universitet. 

HR samt kommunikations- och intressentgrupprelationer

Julia Haapasaari arbetar som praktikant vid både HR och kommunikation vid Palkeet. ”I sin praktikplatsannons erbjöd Palkeet mångsidiga arbetsuppgifter som vid sidan av mina egna intressen stöder även mina studier inom administrativa vetenskaper”, berättade Julia när hon ansökte om praktikplats vid Palkeet. Julia studerar administrativa vetenskaper vid Vasa universitet och därigenom var hon naturligtvis mest intresserad av en praktikplats inom den offentliga sektorn. 

Julia berättar att hennes arbetsuppgifter är väldigt mångsidiga och att hon sällan har två likadana arbetsdagar. Inom kommunikation består hennes arbetsuppgifter bl.a. av att producera olika innehåll och sköta jourliknande arbetsuppgifter såsom att skicka störningsmeddelanden till kunder. Även inom HR sköter Julia uppgifter gällande kommunikation och dessutom deltar hon i att utveckla personalens kompetenser. Trots att många kan tycka att det är konstigt att arbeta som praktikant vid två enheter, anser Julia själv inte att det är förunderligt: ”Jag anser att arbetsuppgifterna vid båda enheterna kompletterar varandra, och jag glömmer till och med ibland att jag är praktikant vid två enheter”, avslöjar Julia.

Utöver mångsidigheten har det intressantaste med arbetsuppgifterna varit att få sätta i gång på allvar helt från början. ”Jag fick genast i början ta itu med vårt nya intra och jag var också med om att genomföra ett träningsprogram för vår personal”, preciserar hon. Att arbeta som praktikant vid Palkeet har varit en ytterst inspirerande och givande erfarenhet för Julia. ”Vid båda teamen har jag fått vara mig själv och man har lyssnat på mina någorlunda vansinniga utvecklingsidéer och till och med redan genomfört dem”, skrattar Julia. Även Julia är intresserad av att arbeta vid Palkeet i framtiden, samt till och med inom statsförvaltningen.

Att arbeta vid Palkeet efter praktiken

Vid Palkeet har praktikanten möjlighet att visa sin potential och efter en praktik som har gått bra har praktikanten goda möjligheter att få arbete vid Palkeet vid sidan om sina studier, till exempel som en timarbetare eller under en korttidsanställning. Efter att ha utexaminerat kan praktikanter ansöka om fasta tjänster och börja skapa sina karriärer inom Palkeet eller inom hela statsförvaltningen - praktiken ger ju en övergripande inblick i hela statsförvaltningen vid sidan av Palkeet.

”Hos oss jobbar tjänstemän, som skapat sig en imponerande karriär och som i början har arbetat hos oss som praktikanter”, berättar Heli med glädje.