Hoppa till innehåll

Information genom att analysera framgångsfaktorerna hos Brottspåföljdsmyndigheten och staten

01.10.2020

”Brottspåföljdsmyndigheten vill utnyttja analyser och min roll är att vara filter och översättare”, förklarar Harry Anttila. Han har nära deltagit i utvecklingen av statens personalundersökning, VMBaro.

Brottspåföljdsmyndigheten har arbetat långsiktigt för att förnya och enhetliggöra HR-mätarna.
”Vårt mål har varit att samma HR-mätare ska användas i planeringen, resultatavtalen och resultatrapporteringen. Ett kriterium är även att HR-mätarna ska stöda överföringen av de strategiska målen uppifrån och neråt i resultatstyrningskedjan.”

Pilotprojektet ledde till ett ledningsindex för staten
Brottspåföljdsmyndigheten har även aktivt deltagit i utvecklingen av statens gemensamma HR-enkät, VMBaro. De har bland annat pilottestat nya frågor om ledarskapet. I pilotprojektet märkte man att genom att lägga till ett par frågor fick man ett ledningsindex som printas ut direkt på enkätens rapport.
”Nu kommer det mer exakta ledningsindexet att mer omfattande tas i bruk hos statens ämbetsverk och man kan betydligt bättre än tidigare mäta chefsarbetet”, gläder sig Anttila.

Harry Anttila ger även ett färskt exempel på hur det idoga arbetet med data har gett resultat.
”När vi nyss byggde upp Brottspåföljdsmyndighetens arbetshälsoprogram kunde vi genast skriva in mätarna tillsammans med målen. Efter att vi byggt en informationsgrund har den en enorm inverkan på många saker.”

”VMBaro-resultaten kan utnyttjas som mätare för arbetshälsan som sådana, men även genom att kombinera dem exempelvis med mer detaljerade sjukfrånvarouppgifter. Så har vi gjort inom Brottspåföljdsmyndigheten med Palkeets hjälp. På så sätt får vi mer exakt information om vilka saker som har statistiskt samband med personalens insjuknande. Detta hjälper oss precisera bilden om utmaningarna och möjligheterna för utvecklandet av arbetsvälbefinnandet.”

Koncentrerade analystjänster för hela statsförvaltningen
Lagen som trädde i kraft i september låter Palkeet producera analyserings- och rapporteringstjänster åt sina kunder samt får avgiftsfritt och utan hinder av sekretessbestämmelser nödvändig information för att sköta uppdraget. Med den nya uppgiften stöds kunskapsbaserad beredning och beslutsfattande enligt regeringsprogrammet i utvecklingen, styrningen och ledningen för statsförvaltningen.
Harry Anttila anser det vara bra att Palkeet har en central roll som producent av statsförvaltningens analystjänster.
”Det är smart att koncentrera och med en mindre enhet betjäna en mer omfattande kundgrupp. I mindre ämbetsverksamhet har man för lite jobb åt ett eget analyskunnande. Hoppas att Palkeet har tillräckligt med resurser för jobbet. Det är även viktigt att se till att inte Palkeet och Statskontoret utför överlappande jobb.”

Anttila upplever att samarbetet med Palkeet har varit lätt.
”Palkeet har en kunnig och serviceinriktad personal. Jag arbetar numera mest med Heikki Asikainen och Päivi Holopainen. Mari Tervo har redan i tio år varit samarbetspartner.”