Hoppa till innehåll

Ingrid Airaksinen-Pejak börjar som chef för ekonomi och upphandlingar-enheten

20.03.2023

Ingrid Airaksinen-Pejak börjar som chef för enheten för ekonomi och upphandlingar (Palkeet) den 11 april 2023. Ingrid har en mångsidig bakgrund inom både den privata och den offentliga sektorn. Senast arbetade hon som ekonomi- och förvaltningschef i ett offentligt ägt in-house-bolag, där hennes ansvarsområden bland annat var organisationens ekonomi, riskhantering och intern övervakning, datasekretess samt ärenden gällande upphandlingar och konkurrensutsättningar.

Ingrid har upplevt den offentliga sidans uppgifter som sina egna och ser redan mycket fram emot att få börja på Palkeet. ”Jag känner mig positiv och förväntansfull. För mig är Palkeet den största organisationen som jag har arbetat i sett till personalmängd. Jag ser fram emot att fördjupa mig i en så här stor organisations ekonomi och upphandlingar, samtidigt som jag för in min egen erfarenhet och kompetens i arbetet”, berättar Ingrid.

”Som chef anser jag det viktigt att personalen har bra ramar för att utföra sitt arbete och att saker främjas med ett sakkunnigt och positivt grepp. Detta tänker jag även framhäva i min egen verksamhet och byggandet av ett gott samarbete börjar också med att lära känna det egna teamet och övriga Palkeet-anställda”, nämner Ingrid som en av sina planer under den första tiden.