Hoppa till innehåll

Kati Willman kommer med förstärkning till Palkeets övergång till molntjänster

14.02.2023

Kati Willman

Kati Willman har arbetat på Palkeet sedan år 2014 och har bland annat varit med och förverkligat den nuvarande Handi-tjänsten och ibruktagandet av den nya verksamhetsmodellen i elektronisk beställning och behandling av verifikat.

”Det är fantastiskt att vara med och utveckla de bästa verksamhetsmodellerna och kartlägga nya molnbaserade teknologier med beaktande av statsförvaltningens behov. I början är min uppgift att börja bygga vägen till den kommande molnövergången; identifiera pusselbitarna, vilka utmaningar vi behöver lösa samt vad som är vårt sätt att lösa de här utmaningarna. Jag väntar med iver på att få göra nära samarbete med kunderna, tillsammans med andra statliga koncernaktörer och intressentgrupper”, berättar Kati Willman om sina känslor inför det nya.

Föreställningar och förutfattade meningar skapar egna utmaningar i ämnet. ”Även om inställningen till lösningar baserade på molnteknologi har blivit öppnare och användningen av dem har blivit allt vanligare, finns det fortfarande mycket att göra inom statsförvaltningen gällande inställningen till molntjänster”, konstaterar Kati.