Hoppa till innehåll

Omfattande utbildningar för alla tjänstemän ordnas under hösten

03.10.2018

Utbildningstjänsterna erbjuder alla anställda inom statsförvaltningen aktuell och sakkunnig utbildning samt stöd i skapandet av enhetliga tjänster och användning av relaterade verktyg.

I planeringen av höstens utbildningar har man beaktat önskemål och utvecklingsförslag från kunderna. Under hösten kommer det vid sidan av de utbildningar som redan finns i kalendern även att ordnas rapporteringsutbildningar, så snart tidtabellen för ibruktagande av SAP Business Object (BO) preciseras. Därtill erbjuds introduktioner till olika funktioner, såsom eKieku, och repetitioner av gamla bekantingar, såsom Pointti och Kieku-portalen. Utbildningarna ordnas huvudsakligen på finska.