Skip to main content

Paletti finns nu i Tiimeri

08.02.2019

Extranätet Paletti, som är avsett för Palkeets kunder och samarbetspartner, flyttades till en ny teknisk plattform i Tiimeri.

Webbplatsen finns tillgänglig för kunder i början av februari, och samtidigt övergår det gamla Paletti till lässtatus för några veckor och tas helt ur bruk före påsken.
Användarna av Paletti får ett separat meddelande med inloggningsinstruktioner (https://tila.tiimeri.fi/) och besked per e-post när webbplatsen är färdig att användas.

Mer information https://www.palkeet.fi/sv/extranat.html