Hoppa till innehåll

Palkeet genomför ett utvecklingsprojekt inom statens ekonomiförvaltning

02.05.2022

”Vi vill ytterligare effektivisera och göra ekonomiförvaltningens processer smidigare samt förbättra användarupplevelsen, och vi tror starkt på att vi uppnår vårt mål tillsammans med Fujitsu. Det är bra att börja utveckla samarbetet och partnerskap då vi vet att vi har en kunnig partner som vi kan lita på”, säger Palkeets projektchef Suvi Allan.

Tack vare projektet automatiseras rutinprocesserna ytterligare. Med ett nytt gränssnitt går det också lättare och snabbare att hitta information, analysera den och utnyttja den i systemet. Detta gör att det blir mer tid över för expertarbetet.

Inom samarbetsprojektet levererar Fujitsu systemet SAP S/4HANA för Palkeets bruk, och stödjer projektets förändringsledning under hela projektet, så att de ställda målen uppnås med tanke på processer och verksamhetssätt. Projektet genomförs i starkt samarbete med Palkeets kunder, Valtori och CGI. 

”Den offentliga förvaltningen är ett strategiskt viktigt verksamhetsområde för Fujitsu, och SAP är ett mycket viktigt kompetensområde för oss. Palkeet är en mycket välkommen partner som central aktör inom statsförvaltningen. Det är fint att kunna utnyttja vårt redan starka kunnande i SAP S/4 tillsammans med dem och att modernisera statsförvaltningens tjänster”, säger chefen för statsförvaltningen Hemminki Sääksjärvi från Fujitsu.

Samarbetet med Fujitsu började i mars 2022 och pågår till början av juni 2023, varvid det är tänkt att det nya systemet ska tas i bruk.

Projektet för utveckling av ekonomiförvaltningens system är en del av förnyandet av informationssystemet Kieku som används inom statsförvaltningen. Kiekus SAP-kärna förnyas stegvis åren 2021–2026, eftersom de gamla systemen inte längre stöds av SAP.