Hoppa till innehåll

Palkeets jämställdhets- och likabehandlingsplan har uppdaterats

17.02.2022

Utgående från resultaten som registrerats i jämställdhets- och likabehandlingsplanen står det bra till hos Palkeet. Genomförandet av planen följs upp och mäts årligen, och nödvändiga åtgärder vidtas. Jämställdhets- och likabehandlingsplanen gäller alla som arbetar vid Palkeet.

Anställda vid Palkeet främjar jämställdhet och likabehandling med sin egen verksamhet

Att främja jämställdhet och likabehandling är en rättighet och skyldighet för alla anställda vid Palkeet:

  • Jag ingriper i osakligt beteende då jag upptäcker det.
  • Jag diskuterar öppet i grupp om arbetsuppgifter och fördelningen av dem under ledning av chefen.
  • Jag ser till min kompetens, jag deltar i introduktioner och informationsdelning.
  • Jag behandlar mina arbetskamrater jämlikt och likvärdigt.
  • Jag kan acceptera och utnyttja olikheter som en genuin resurs i arbetsgemenskapen.
  • Jag betjänar kunder likvärdigt.
  • Jag främjar jämställdhet och likabehandling inom statsförvaltningen.

Läs mer om Palkeets jämställdhets- och likabehandlingsplan 2022−2023 (pdf).