Hoppa till innehåll

Palkeets nya personalchef handleder, lyssnar och skriver

01.10.2020

Önskan att utveckla HR-funktionerna långsiktigt samt en lång erfarenhet av personalledning och utveckling av organisationer fick Henrietta Aarnikoivu att söka sig till nya uppgifter som Palkeets personalchef. De första veckorna har flugit iväg medan hon bekantat sig med den nya organisationen och arbetsgemenskapen. ”Det är härligt att se hur framåtsträvande och utvecklande organisation Palkeet är. Här vill man faktiskt satsa till exempel på HR-frågor”, säger Henrietta.

Henrietta har en lång erfarenhet av att utveckla bland annat organisationer, tjänster och försäljning. De senaste 17 åren har hon varit konsult för ledningen via sitt företag. I sina uppgifter har hon även varit HR-, utvecklings- och kundupplevelsechef i olika organisationer.  Företagsverksamheten uppstod från gnistan att främja till exempel gott ledarskap och utveckla HR- och kundservicefunktionerna. Under årens lopp har många organisationer både inom den offentliga och den privata sektorn blivit bekanta.

”I mitt tidigare arbete utförde jag olika långa uppdrag för företag och organisationer inom den offentliga sektorn. Arbetet var inspirerande och mångsidigt, men då projektet var slutfört såg jag inte arbetets resultat på lång sikt. Nu väntar jag på att långsiktigt få utveckla Palkeets HR-funktioner och vara en del av arbetsgemenskapen. Jag har ett kunnigt team tillsammans med vilket arbetet startat med språngsteg,” gläder sig Henrietta.

HR-funktionerna stöder det produktiva arbetet
I sitt arbete betonar Henrietta förnyelse och en kultur där man ifrågasätter. Organisationens HR-funktioner ska formuleras och fastställas så att de på bästa möjliga sätt stöder de anställdas möjligheter att lyckas i sitt arbete. ”Då arbetstagarnas välbefinnande och möjligheter att utföra arbetet får stöd, kan de koncentrera sig på sitt arbete.”

Det är även viktigt att skapa en atmosfär där de anställda kan ta ansvar för sitt välbefinnande och känner att de kan prata om saker och ting och att de blir hörda. ”Jag känner att jag lyckats i arbetet då man tar kontakt med mig och litar på mig. Jag vill finnas för personalen,” fortsätter hon. Alla ska känna att de har möjligheter att påverka. HR-funktionerna är inte bara ett administrativt organ, utan även en fast del av den dagliga verksamheten.

”När en människa mår väl och känner sig uppskattad stöder det även arbetsprestationen och resultaten. Detta kan även ses som att då HR betjänar sina interna kunder väl avspeglas detta i hur man betjänar de externa kunderna. Det här är en bra utgångspunkt för förbättrandet av arbetshälsan och produktiviteten”, summerar Henrietta.

Skrivande och lagsport vid sidan av arbetet
Henrietta beskriver sig som mycket arbetsorienterad. Vid sidan av sitt dagliga arbete har hon skrivit flera böcker om bland annat chefsarbete, kundservice och ledning. ”Alla mina böcker kommer från min iver att stöda en högklassig kundservice, chefsarbetet och arbetshälsan. Min nyaste bok heter ”Asiakaskokemuksen 7 oikein” och kommer ut våren 2021”, berättar hon. Vid sidan av arbetet arbetar hon även med sin doktorsavhandling, som enligt Henrietta ”blir klar då hon pensionerar sig”. Doktorsavhandlingen behandlar utvecklingen av organisationskulturen.

Att lotsa cheerleading-föreningen i Lahtisregionen är en viktig uppgift på fritiden. Det som började med dotterns hobby ledde till grundandet av föreningen som idag har 700 medlemmar. ”Den sociala gemenskapen är det bästa med grenen. I cheerleading, precis som i arbetslivet, påverkas gruppens framgång av hur väl individerna fungerar tillsammans och litar på varandra. Vi tar tag i de andra så att de inte faller”, beskriver Henrietta.

Bekanta dig med Henriettas böcker (på finska):

  • Onnistu asiakaspalvelussa (WSOY 2005)
  • Esimiehenä arjessa (WSOY 2008)
  • Aidosti hyödyllinen kehityskeskustelu ( Helsingin seudun kauppakamari 2010)
  • Työelämätaidot - menesty ja voi hyvin (WSOY 2010)
  • Keskity olennaiseen esimies (Talentum 2013)