Hoppa till innehåll

Praktikanterna vid Palkeet berättar: ”Vi gör tillsammans och löser saker tillsammans”

13.08.2020

På bilden ler våra praktikanter Hanna (till vänster), Janina och Antti framför Tavastehus slott. Hanna studerar företagsekonomi på yrkeshögskola och är på praktik i ekonomiservicesekreteraruppgifter. Antti studerar också företagsekonomi, men hans praktik är förlagd till personaltjänsterna i löneservicesekreteraruppgifter. Janina åter studerar socialpsykologi vid ett universitet och är rekryteringspraktikant.

Praktiken varar fem månader för dem alla tre, vilket är en längre tid än nödvändigt för framskridandet av deras studier. De är dock eniga om att längden på praktiken är en positiv sak. Under en kortare praktik skulle man bara hinna komma in i arbetet när praktiken redan skulle vara slut. Under fem månader hinner man återigen bra utnyttja de kunskaper man fått och skaffa sig självsäkerhet i arbetet.

Övning i självledning då arbetet varit oberoende av en viss plats
Det har talats mycket om corona och dess inverkan på arbetslivet, och man kan inte heller undvika ämnet när man talar om praktiken under denna sommar. Att arbetet varit oberoende av plats har inverkat på Hannas, Anttis och Janinas praktik genom att arbetskamraterna inte nödvändigtvis har varit närvarande fysiskt i samma lokal. Distansförbindelser och skärmdelning har blivit bekanta. De tre upplever ändå att praktiken har varit en lyckad och givande erfarenhet. ”Trots corona har allt löpt bra, även om jag i början till och med var lite förskräckt över hur jag någonsin skulle lära mig uppgifterna utan att ha någon närvarande”, berättar Janina. ”Men det har lärt mig självledning. Att man måste leda sig själv att ta itu med uppgifterna”, tillägger hon.
Hjälp har vi kunnat få alltid när vi behövt, anser praktikanterna. Råd har de kunnat fråga förutom genom enskilda meddelanden även i hela teamets gemensamma chattgrupp. Distansförbindelserna medförde utmaningar främst i början av praktiken när allt var nytt och det väldigt ofta fanns frågor. Tröskeln är lägre att fråga snabba frågor av någon bredvid ansikte mot ansikte, än att skriva meddelanden i chatten. Inställningen till frågor har ändå varit positiv och vartefter praktiken har framskridit har praktikanternas självsäkerhet ökat och man har inte behövt försäkra sig om allt längre.

Teamet bidrar till utveckling
Hanna, Janina och Antti tackar sina team och upplever att Palkeet har varit en bra praktikplats. ”Under praktiken har den positiva bilden av Palkeet och den goda arbetsgemenskapen förstärkts. I vårt team funderar vi ibland tillsammans på lösningar på olika saker. Det finns en teamanda av att vi gör tillsammans och löser saker tillsammans”, beskriver Hanna. ”Ingen lämnas i sticket”, kompletterar Antti.

Praktikanterna säger att det bästa med praktiken har varit de mångsidiga uppgifterna, teamandan och att de kommit bra in i arbetsuppgifterna och har fått konkret förståelse som tillägg till den teori som studierna omfattat. ”Jag har märkt att jag får sådana arbetsuppgifter som jag inte tidigare utfört, endast för att jag ska få erfarenhet. Hos oss vill vi att andra ska utvecklas”, berättar Antti medan Hanna och Janina håller med.

Staten och Palkeet intresserar som arbetsgivare
I framtiden kunde alla tre tänka sig att arbeta på Palkeet eller någon annanstans inom statsförvaltningen. De har fått en bra och intressant bild av staten som arbetsgivare, även om de naturligtvis är öppna även för andra alternativ. Inom staten intresserar bland annat de goda möjligheterna att avancera såväl mellan de statliga aktörerna som inom en enskild organisation. Angående Palkeet uppskattar trion särskilt lösningsorienteringen och att man arbetar tillsammans.
”Här gör man det som ombeds, även om det skulle vara en lite mer komplicerad sak. Lösningen söks fast med ljus och lykta”, beskriver Antti. ”Det märks bra att vi är ett servicecenter. Kundtjänsten måste på riktigt vara i skick och vi måste söka lösningarna om det finns problemsituationer. Vi funderar tillsammans i teamet om vi har svårare ärenden eller det är något man inte vet”, fortsätter Janina. ”Och atmosfären är uppmuntrande och utvecklande. Om det sker missöden finner vi lösningen. Vi söker inte den skyldiga, utan funderar hur vi ska sköta saken”, kompletterar Hanna.
Bättre än så kan servicecentrets verksamhet inte beskrivas.