Hoppa till innehåll

Uppföljningsdata för år 2021 har publicerats – Se hurdant år Palkeet hade

31.03.2022

År 2021 var exceptionellt, precis som året innan, och präglades av situationer orsakade av COVID-19-pandemin samt omfattade distansarbete. Trots pandemin lyckades vi producera högklassiga tjänster och även ta nya tjänster i bruk i samarbete med våra kunder. 

Under året utvecklade vi kompetensen och expertisen hos vår personal och koncentrerade oss på organisering av arbetena i föränderliga situationer. Vi arrangerade många virtuella evenemang och möten för att bevara gemenskapen trots perioden med distansarbete. Den lyckade beredskapen och kontinuitetsplaneringen säkerställer att vi kan fungera effektivt även i föränderliga situationer.  

Trots det exceptionella året uppnådde vi en betydande del av våra resultatmål. Enligt kundnöjdhetsenkäten förbättrades den totala nöjdheten med oss och våra tjänster jämfört med året innan, och arbetsnöjdhetsenkäten VMBaro gav oss det bästa resultatet någonsin. 

Vi riktar ett stort tack till våra kunder, intressentgrupper och personal för det gångna året.