Hoppa till innehåll

Utbildningsprogrammet prestige i samarbetet genom sakkunskap ökade förtroendet för den egna sakkunskapen

13.09.2021

Vi genomförde ett utbildningsprogram tillsammans med Utvecklingscentret HAUS. Till programmet valdes 40 ivriga personer som har olika arbetsroller och var intresserade att utveckla sin sakkunskap. Vi sökte och fick Kaiku-utvecklingspengar av Statskontorets arbetslivstjänster som gjorde det möjligt att genomföra ett omfattande utbildningsprogram. Med hjälp av utvecklingspengarna fick vi testa en helt ny metod, det vill säga utbildning i smågrupper för att utveckla och stärka sakkunskapen för personalen som arbetar i Palkeet.

Utbildningen omfattade:

  • personliga utvecklingskartläggningar
  • gemensamma temadagar där temana var att utvecklas till expert samt välbefinnande och effektiv kommunikation.
  • Föreläsningsserie av Mikael Mantila med temat självledarskap
  • Föreläsningsserie av Filosofian Akatemia med temana gemenskap i splittrade team, emotionella färdigheter och resiliens, intern motivation och utveckling samt att leda eget arbete.
  • utbildning i smågrupper under ledning av coachen Eveliina Salonen.

Vi gjorde en enkät i början och slutet av utbildningen till deltagarna för att kunna följa upp hur de utvecklas som experter inom tre olika delområden:

  • verksamhet enligt Palkeets strategi genom att tillföra värde för samarbete
  • självledarskap
  • att arbeta som expert och välbefinnande.

På basis av enkäternas resultat utvecklade utbildningsprogrammet i synnerhet teamarbetet och nätverkandet inom Palkeet, kvaliteten på arbetets resultat och erfarenhet av att de genom sitt arbete representerar en modern och uppskattad expertorganisation. Deltagarna berättade att de bättre kan ta sig loss från arbetet på sin fritid och reflektera över sin egen verksamhet. Utbildningsprogrammet har gett deltagarna insikter om sig själv och andras verksamhet, utveckling av den yrkesmässiga självkänsla och mod att testa och delta. Även förtroendet för den egna sakkunskapen har ökat.

Deltagarna kommer även i framtiden att utmana sig själv, reflektera och upprätthålla en aktiv attityd. Vi konstaterade tillsammans vid utbildningsprogrammets avslutningstillställning att man inte behöver vara rädd för misstag. Inget förändras om vi inte modigt tar tag i saker, testar och lär oss.

Läs även bloggen av Piia Jaakkola, utvecklingschef för personalärenden: Samarbete i vardagen