Skip to main content

Hur kan vi hjälpa?

01.04.2019 | Anna Kelho | Blog, Palkeet_sv, Utvecling tilsammans

Tjänsterna finns beskrivna i tjänstebeskrivningarna som innehåller information om tjänsternas innehåll och leveransen, det vill säga om ansvar och leveranstider. Målet är aktuella beskrivningar av de tjänster som erbjuds och mot vilka kunden kan utvärdera den service han eller hon får och kvaliteten på den.


Lean för vårt eget och våra kunders bästa

31.05.2017 | Holappa Tuula | Blog

Inom Palkeet har man börjat tillämpa lean-modellen som en del av den kontinuerliga utvecklingen av det egna arbetet.


Citrusfrukter och robotik

20.02.2017 | Emma Raunila | Blog

Minns ni reklamen om Jaffa appelsiner ”Jaffat tulloo”? Citrusfrukter och robotik låter som de är väldigt långt ifrån varandra. Ändå har båda varit en stor omväxling.