Hoppa till innehåll

Blogi

Ledning av förändringar – den kritiska framgångsfaktorn med tanke på resultaten i transformationsprojekten

01.06.2023 | Suvi Allan | Blog, Tjänster, Utvecling tilsammans

Ledning av förändringar i teknologiprojekten får ofta mindre uppmärksamhet. I många organisationer tänker man att utbildning och kommunikation just före ibruktagandet räcker för att implementera förändringen. Detta leder ändå inte till det önskade resultatet och projektets effektivitetsmål uppnås inte.


Bra, dålig konflikt

01.03.2023 | Mari Eerikäinen | Blog,

Det har alltid förekommit konflikter och motsättningar på arbetsplatserna och så kommer det alltid att vara då två eller flera personer samlas med sina tankar, åsikter och viljor. Bra så! Konflikter på arbetsplatserna är inte alltid till skada, utan olika tankesätt är hälsosamma och nyttiga för arbetsgemenskaper för att saker och processer ska kunna utvecklas.


Genomföringsfasen av transformationsprojektet kräver resurser, bra ledarskap och hantering av helheten

17.02.2023 | Suvi Allan | Blog, Tjänster, Utvecling tilsammans

Vid genomförandet av transformationsprojektet kommer vi äntligen till saken – att förverkliga den målbild som fastställts. Då genomförandet inleds, åtar projektets leverantör ofta sig att leda utvecklingen av det tekniska förverkligandet. Det innebär inte att den organisation som har beställt projektet kan inta en åskådarplats och bara följa hur projektet genomförs. Tvärtom kräver genomförandet snarare att projektchefen hos den organisation som har beställt projektet aktivt tar kontroll över förverkligandet så att det kan säkerställas att processen följer den överenskomna tidtabellen.


Vad ska man beakta i upphandlingsskedet i transformationsprojekt?

10.11.2022 | Suvi Allan | Blog, Tjänster, Utvecling tilsammans

Upphandlingsskedet är en viktig del av beredningen och en välplanerad och välgenomförd upphandling är en förutsättning för att projektet ska lyckas. Inom den offentliga sektorn ställer upphandlingslagen egna krav, men jag anser att upphandlingsskedet är lika viktigt även på den privata sidan. Genomförandet av upphandlingen ska inte lämnas enbart åt upphandlingsenheten, utan förutom projektchefen ska även nyckelpersoner från såväl affärsverksamheten som IT-sidan vara med i beredningen På det sättet säkerställer man att projektets mål styr upphandlingen och att upphandlingen inte genomförs som en lösryckt helhet.


Hur det går hos oss

08.11.2022 | Mari Eerikäinen | Blog, Tjänster

Vid Palkeet sporrar vi både anställda och chefer att ge respons till varandra och att föra en ständig diskussion om bland annat arbetets mål, uppnåendet av målet och orken i arbetet. En bra responskultur gör att hela arbetsgemenskapen är medveten om läget i organisationen.