Hoppa till innehåll

Blogi

Vad ska man beakta i upphandlingsskedet i transformationsprojekt?

10.11.2022 | Suvi Allan | Blog, Tjänster, Utvecling tilsammans

Upphandlingsskedet är en viktig del av beredningen och en välplanerad och välgenomförd upphandling är en förutsättning för att projektet ska lyckas. Inom den offentliga sektorn ställer upphandlingslagen egna krav, men jag anser att upphandlingsskedet är lika viktigt även på den privata sidan. Genomförandet av upphandlingen ska inte lämnas enbart åt upphandlingsenheten, utan förutom projektchefen ska även nyckelpersoner från såväl affärsverksamheten som IT-sidan vara med i beredningen På det sättet säkerställer man att projektets mål styr upphandlingen och att upphandlingen inte genomförs som en lösryckt helhet.


Hur det går hos oss

08.11.2022 | Mari Eerikäinen | Blog, Tjänster

Vid Palkeet sporrar vi både anställda och chefer att ge respons till varandra och att föra en ständig diskussion om bland annat arbetets mål, uppnåendet av målet och orken i arbetet. En bra responskultur gör att hela arbetsgemenskapen är medveten om läget i organisationen.


En framgångsrik transformation baserar sig på god förberedelse och en stark ledning av förändringen

02.11.2022 | Suvi Allan | Blog, Utvecling tilsammans

Många organisationer håller som bäst på att överväga förnyandet av ekonomiförvaltningssystemen när SAP:s produktstöd för den nuvarande generationens produkter upphör. Så är också fallet hos oss på Palkeet. Vi inledde förberedelserna för ekonomiförvaltningens S/4HANA-projekt redan år 2019 och nu håller vi på genomföra denna ändring.


Tillförlitlighet och flexibla arbetssätt – Vid Palkeet är målet med hybridarbete att göra produktionen av tjänster och Palkeet-anställdas vardag smidigare

21.10.2022 | Mari Eerikäinen | Blog,

Den långa undantagstiden och det tidigare distansarbetet har påvisat att vårt arbete fungerar smidigt också på distans. Under coronatiden ökade totalresultatet för vår arbetsnöjdhet inom distansarbete, chefsarbetet fick alltjämt ett mycket bra betyg och även kundnöjdheten har hållits på en god nivå.


Det är attityden som avgör – tankar om distansutbildningar

11.11.2021 | Alissa Juote | Blog

Det finns många positiva sidor med distansutbildningar, webbinarier och andra evenemang som ordnas på webben. Vid sidan om nya möjligheter har distansutbildningarna emellertid också medfört nya slags utmaningar för såväl utbildaren som deltagaren.