Hoppa till innehåll

Blogi

Det är attityden som avgör – tankar om distansutbildningar

11.11.2021 | Alissa Juote | Blog

Det finns många positiva sidor med distansutbildningar, webbinarier och andra evenemang som ordnas på webben. Vid sidan om nya möjligheter har distansutbildningarna emellertid också medfört nya slags utmaningar för såväl utbildaren som deltagaren.


Underbara hemska feedback – negativ är positiv

19.10.2021 | Anu Kivini | Blog

Vi lever i en tid då vi hör entusiastiska meddelanden om negativa testresultat. Wow, vilka burpeehopp (hoppa ner – bröstet till marken – hoppa upp, fortsätt!), när jag inte har hunnit smitta någon och inte behöver kontakta några eventuellt exponerade. Och ”friskintyget” är ju inte dåligt det heller. Men finns det något annat positivt i det negativa?


Sakkunskap i vardagen

13.09.2021 | Kati Aaltonen | Blog

Sakkunskap handlar inte enbart om att rusa från ett möte till ett annat och göra saker ensam. Sakkunskap är att modigt se på framtiden, utnyttja egna och andras styrkor genom att arbeta lösningscentrerat i samarbete i olika nätverk.


Informationshantering är inte ett städdagsprojekt

27.08.2021 | Elina Sorsa | Blog

Information finns i organisationer i många former: den finns i beslut och officiella dokument, i systemens kravspecifikationer, i arbetsinstruktioner för grupper och team, som tyst information hos experter och som bitar i datasystem.


Källan till mening i arbetet

08.03.2021 | Julia Haapasaari | Blog,

Upplevelser av meningsfullhet i arbetet och allt som rör detta har intresserat mig redan länge. Jag övertygades av Douglas Murray McGregors artikel ”The Human Side of Enterprise”, där han reflekterar över motivationsfaktorer och hur de kan påverkas inom en organisation. Genom att påverka motivationsfaktorer på högre nivå kan vi öka välbefinnandet i arbetet och upplevelserna av meningsfullhet på arbetsplatserna.