Skip to main content

Lean för vårt eget och våra kunders bästa

31.05.2017 | Holappa Tuula | Blog

Inom Palkeet har man börjat tillämpa lean-modellen som en del av den kontinuerliga utvecklingen av det egna arbetet.


Citrusfrukter och robotik

20.02.2017 | | Blog

Minns ni reklamen om Jaffa appelsiner ”Jaffat tulloo”? Citrusfrukter och robotik låter som de är väldigt långt ifrån varandra. Ändå har båda varit en stor omväxling.