Hoppa till innehåll

Blogi

Mentorskap är värt besväret!

20.03.2020 | Mari Eerikäinen | Blog

Under 2000-talet har handledningen av vuxna medarbetare ökat kraftigt, även om formerna än så länge är rätt spridda. Ett område inom arbetslivshandledning handlar om mentorskap, som är en målinriktad metod för att utveckla sitt eget arbete och sin yrkeskompetens.


Givande kundmöten

20.03.2020 | Tuomas Watia | Blog

Vi kan konstatera att kunderna inte direkt kan påverka prisen, men att det är viktigt att kunderna ges bakgrunden till prissättningen, liksom även utvecklingsarbetet på sikt. Det var mycket fint att förra hösten också få träffa många aktiebolags- och samfundskunder – en ny och viktig kundgrupp.


Entusiasm i arbetet

28.01.2020 | Mari Eerikäinen | Blog, Tjänster

Jag har glädjen att vara chef för ett motiverat serviceteam, där alla känner starkt arbetssug. Arbetssug syns i att det finns en tillit mellan teammedlemmarna och olika åsikter uppskattas och hörsammas.


En anställd som åldras – en hot eller en möjlighet

11.10.2019 | Anna Kelho | Blog, Utvecling tilsammans

Att förlänga karriärerna genom att stödja de äldres kapacitet att orka i arbetet och att tidigare få in de unga i arbetslivet är viktigt för att arbetstagarnas försörjningsbörda fördelas på flera axlar.


Hur kan vi hjälpa?

01.04.2019 | Anna Kelho | Blog, Utvecling tilsammans

Tjänsterna finns beskrivna i tjänstebeskrivningarna som innehåller information om tjänsternas innehåll och leveransen, det vill säga om ansvar och leveranstider. Målet är aktuella beskrivningar av de tjänster som erbjuds och mot vilka kunden kan utvärdera den service han eller hon får och kvaliteten på den.