Hoppa till innehåll

Givande kundmöten

20.03.2020 | Watia Tuomas | Blog

Kundernas huvudsakliga budskap i diskussionerna har varit att vardagen fungerar. Stort tack till vår fantastiska personal och till kunderna för det här. Det är tillsammans vi får jobbet gjort. Palkeet har fått betydande ansvar under de senaste åren, och med tanke på utvecklingsarbetet diskuterar vi numera mycket med kunderna om nya projekt och tjänster.

Samtidigt som många funktioner utvecklas, är det viktigt för kunderna att tjänsterna fungerar. Detta betyder att tjänsterna ska skötas inom avtalad tid, kvalitativt och gärna över förväntningarna. Även projektet Handi har lett till mycket diskussion med kunderna. För närvarande genomgår vi ett skede då systemet tagits i bruk överallt. Projektet krävde en veritabel ansträngning under flera års tid. Arbetet upphör inte i och med att systemet tagits i bruk, utan ännu finns det mycket att göra, exempelvis när det gäller arkiveringen. Ett viktigt mål är dessutom att höja automationsgraden för behandling av fakturor inom statsförvaltningen.

Jag vill ytterligare ta upp två viktiga utvecklingsbehov. Kunderna önskar att Palkeet ska ta ännu större ansvar för spridning av goda praxis, något vi i fortsättningen kommer att satsa på. I servicecenterverksamheten ingår att personalens roller förändras, och tyvärr visar sig detta för kunderna exempelvis i att en kontaktperson som är viktig för dem byts ut. Vi kommer att fortsätta jobba med denna utmaning, och introduktionsverksamheten måste utvecklas till den nivå att kundupplevelsen förblir god trots sådana ändringar.

Det jag själv har med mig från fjolårets mötesrumba är många svettiga skjortkragar, hotellnätter, förberedelser och löften (inte utan täckning) om ett bättre och mer fungerande samarbete. Detta kunde man tolka som att jag inte gillar de här mötena, men det förhåller sig tvärtom. Möten med kunder och diskussionerna vi för är en av de viktigaste uppgifterna vid Palkeet, och jag är tacksam för att jag får ägna mig åt det. En nöjd kund är en nöjd Tuomas.

Bloggförfattare

Tuomas Watia