Hoppa till innehåll

Hur kan vi hjälpa?

01.04.2019 | Anna Kelho | Blog, Utvecling tilsammans

Kriterier och praxis för portföljhantering

Tjänsterna hamnar inte i tjänsteutbudet av en slump. Tjänsten ska förverkliga strategin, passa den uppgift och roll som har definierats för servicecentret samt komplettera det nuvarande tjänsteutbudet. Tjänsten ska vara lockande och kunden ska ha nytta av den. Tjänsten ska med tiden kunna bli ekonomiskt lönsam och ha en tillräckligt lång livscykel. Ändringar i tjänsteutbudet startar med idéer, behov och möjligheter. Tjänsterna utvecklas i målinriktade projekt, och slutresultatet är fördelar för kunderna samt nya och effektiva tjänster.

Prioritering i framtiden: 80 procent framåt

I hanteringen av en tjänsteportfölj utgörs 80 procent av att se framåt och 20 procent av utvärdering av det som har genomförts. Hantering av en tjänsteportfölj är aktiv hantering av idéer, innovation och prioritering, riskhantering samt analys av trender och förändringar i verksamhetsmiljön. Tjänsteutbudet och behoven av att förändra tjänsterna återspeglar ofta ändringar i kundernas behov eller i marknadsläget.

Senaste år bestod 15 procent av Palkeets interna finansiering av de tjänster som har inkluderats i tjänsteutbudet som nya tjänster under de senaste åren. Exempel på sådana nya tjänster är rekryteringstjänsten, rådgivningstjänsten för löntagare och kontrolltjänsten för resefakturor, som redan har ingått i tjänsteutbudet en längre tid.

Systemen och kompetensen en del av tjänsteutvecklingen

De närmaste åren kommer vi bland annat att stödja utnyttjande av information genom att utveckla tjänster för kunskapsbaserad styrning, såsom rapportering, analys och gränssnitt för kunderna. Utvecklingsarbetet för tjänsterna riktas enligt användningsbehoven för informationen. För aktiebolag och samfundskunder fortsätter vi att vidareutveckla de standardiserade tjänsterna och serviceavtalen.

Det är nödvändigt att på ett tillräckligt bra sätt kunna identifiera beroendeförhållandena mellan tjänsterna och de applikationer och system som behövs för produktionen av tjänsterna. Ändringar i tjänsteutbudet och tjänsteprocessen kräver ofta även ändringar i applikationer, system eller deras funktioner.
På samma sätt är det viktigt att i utvecklingsarbetet identifiera och säkerställa den kompetens och de resurser som krävs för att producera en ny tjänst.

Återigen nya tjänster i tjänsteutbudet från och med den 1 oktober 2019

Det kommer återigen att introduceras nya tjänster i Palkeets tjänsteutbud från och med den 1 oktober 2019: kompetenstjänster, en tjänst avsedd för chefens och HR-specialistens uppgifter samt mer omfattande analystjänster. Kunderna deltar i utvecklingsarbetet bland annat genom att pilottesta den nya tjänsten.  I utvecklingsarbetet använder vi olika metoder för tjänsteutformning, och bakgrunden till tjänsteutvecklingen är alltid de behov och önskemål som har kommit från kunderna.