Hoppa till innehåll

Nästan klart – måste bara komma igång först

03.11.2020 | Eerikäinen Mari | Blog, Tjänster, Utvecling tilsammans

Motivation är säkert ett bekant begrepp för alla, och organisationer lägger mycket energi på att motivera. Motivation är bara en delfaktor som påverkar arbetsviljan och resultatet.  Hur kan man stöda förmågan att genomföra saker och flitigt fortsätta arbeta för att uppnå målet, trots att skrivbordet är fullt av nya och ibland intressantare uppgifter?

Tydliga och begripliga mål gör det lättare att förverkliga målen och fokusera på arbetet. Genom att skriva ner och visualisera målen gör man det lättare att komma igång och fortsätta med arbetet. Jag upplevde själv det här på ett konkret sätt efter semestern, när jag kom tillbaka till jobbet och stirrade på datorskärmen med tom blick. Det kändes som att det fanns jobb att göra, men jag visste inte var jag skulle börja. Det hjälpte mycket när jag öppnade Osaava och gick igenom vilka målsättningar och uppgifter vi hade kommit överens om för hösten. Efter ett handledningssamtal med min chef kändes det sedan lättare att komma igång och börja jobba efter sommaruppehållet.

Tydliga mål för arbetet säkerställer genomförandet

Under min tid som projektchef brukade jag ibland säga att projektplanen är som en livboj. Senast i det skede när man har svårt att hålla sig flytande och nästippen över vattenytan är det värt att gå tillbaka till projektplanen. Gå igenom vilka projektets målsättningar och uppgifter egentligen var. Även i kontinuerligt arbete är det viktigt att förstå arbetets mål, så att utförandet inte lamslås i korselden från nya uppgifter och olika distraktioner.  
Till chefens centrala uppgifter hör att klargöra organisationsledningens förväntningar och målsättningar på ett sätt som lämpar sig för det praktiska arbetet, samt att framhålla målsättningarnas betydelse. I responssamtalen med den anställde ger chefen respons på hur den anställde har bidragit till uppnåendet av målet, vilket samtidigt främjar den anställdes engagemang för organisationens mål. I ett arbetsliv som förändras snabbt måste man naturligtvis bevara sin flexibilitet att ändra på målsättningarna, så de bör helst inte bultas så värst djupt in i berget. Genomförandet påverkas förstås också av många andra faktorer än de målsättningar som man tillsammans kommit överens om. En coachande chef har en viktig roll i att uppmuntra de anställda att identifiera sina egna styrkor och möta osäkerhet, samt i att förbereda dem inför eventuella hinder. Chefen ska också hjälpa medarbetarna att identifiera olika tänkbara tillvägagångssätt och uppmuntra dem att göra val för att hitta de bästa metoderna. Det är också bra att tillsammans komma överens om spelregler för när man bör avbryta verksamheten och medvetet besluta att man inte längre ska försöka uppnå målet1.

Osaava hjälper till att ställa upp mål och följa upp resultaten

Åren 2019–2020 introducerar statsförvaltningen på bred front systemet SAP SuccessFactors för att stödja ledningen av prestationer och kompetens. Inom statsförvaltningen kallas helheten för Osaava. Osaava stöder målinriktad ledning, personalutveckling, kompetenshantering, utveckling av chefsarbetet samt verksamhetsprocesser kring användning av mentorskap. I Osaava kan man också skicka in omfattande rapporter om information som anknyter till målen. På så sätt skapar man transparens i fråga om organisationens mål och uppföljningen av uppnåendet av dem.

Med önskan om en målmedveten höst!

1Ghoshal, S. & Bruch, H. 2003. Going beyond motivation to the power of volition. MIT Sloan Management Review 44 (3), 51–57.

Bloggförfattare

Mari Eerikäinen