Hoppa till innehåll

Ta bort ljuset under skäppan – Synliggör kompetensen

16.09.2020 | Eerikäinen Mari | Blog, Tjänster, Utvecling tilsammans

Att identifiera kompetensen är viktigt, och allt mer viktigare är det att identifiera framtidens kompetens samt sin egen potential. Att identifiera sin kompetens och utnyttja den i arbetet ökar bland annat arbetshälsan eftersom det har en positiv inverkan på trivseln i arbetet och orken på arbetet. Om du inte har insett din kompetens kan det även hända att du inte utnyttjat den tillräckligt.

Särskilt när man byter arbetsuppgifter eller arbetsplats blir det viktigt att identifiera sin kompetens. Vid rekryteringen ska man kunna berätta och förklara sin kompetens. Det är bra att identifiera sina styrkor och utvecklingsobjekt och spegla dem mot arbetets krav eller den kommande uppgiften. Man behöver inte alltid vara branschens bästa utan sträva efter att tydligt lyfta fram vad man är bra på.

Vad är kompetens riktigt?
Kompetens är en kombination av de kunskaper, färdigheter, attityder, erfarenheter och kontakter som möjliggör en god prestation. Kompetensen syns i verksamheten, förmågan att arbeta effektivt i vissa situationer. Kompetensen är inte ett personlighetsdrag. Det är resultatet av en inlärningsprocess. Det är även något som man kan utveckla och öva upp1. Det är bra att komma ihåg att kompetensen inte endast skaffas via utbildningar utan även på arbetsplatsen och i fritidsintresset2. Av tradition har vi inte vant oss att utvärdera vår yrkesfärdighet och kompetens, utan utvärderingen av kompetensen har redan sedan skolåren suttit i händerna på en utomstående expert. Därmed är det utmanande att göra vuxna människor vana att definiera och utvärdera sin kompetens på arbetsplatsen.

Vilken kompetens behövs nu och i framtiden?
Globaliseringen och den teknologiska utvecklingen förändrar kompetenskraven allt snabbare3. Arbetsuppgifterna förändras och varierar och därmed betonas behovet av konstant inlärning. Central i arbetslivsfärdigheterna blir människan vars problemlösningsfärdigheter, kritiska tänkande, inlärning, beslutsfattande, samarbetsfärdigheter, interaktionsförmåga och sociala färdigheter, självkännedom samt empati är färdigheter behövs i framtiden4. Utöver dessa är medmänskligheten ett centralt framtidstema i arbetet på arbetsplatserna. I framtidens kompetensback borde man alltså ha både digitala färdigheter och medmänsklighet. Även om teknologin utvecklas i rask takt betonas mänskliga färdigheter, såsom samarbete, gemensam utveckling och skapandet av nytt5.  
Även om de är bra att förteckna och identifiera det kunnande som behövs i framtiden borde man rikta blicken mot personens potential i stället för mot färdigheterna. I den föränderliga miljön kan kompetensen snabbt föråldras och då är det viktigare om personen har potential att hänga med i förändringen och anpassa sig och briljera i nya situationer och krav6.

Stanna nu upp för en stund och fundera över vad du är bra på. Fundera även på din potential och de saker som får dig att briljera och ger dig arbetsglädje och -ork.

Osaava stöder identifieringen och synliggörandet av kompetensen inom statsförvaltningen
Åren 2019–2020 introducerar statsförvaltningen SAP SuccessFactors i vid omfattning. Inom statsförvaltningen kallas helheten för Osaava. Osaava stöder målinriktad ledning, personalutveckling, kompetenshantering, utveckling av chefsarbetet samt verksamhetsprocesser kring användning av mentorskap. I Osaava kan man omfattande rapportera även uppgifter som gäller kompetensen och söka kunniga personer. Detta ger insyn i kompetensen som finns inom organisationen och stöder ett flexibelt utnyttjande av kompetensen.

Källor: 

1. Pentti Sydänmaanlakka (2015) Älykäs julkinen johtaminen
2. Sitra och ANM (2020) Miten osaaminen näkyväksi?
3. Sitra (2019) Kohti osaamisen aikaa
4. Kauppalehti (2018) Näitä taitoja tarvitset tulevaisuuden työelämässä, kun tekoäly saapuu toimistoihin
5. World Economic Forum 2020
6. Claudio Fernandez-Araoz (2014) 21st-Century Talent Spotting

Bloggarna Mari Eerikäinen är servicechef och Marianne Muukkonen är processkoordinator. Båda arbetar inom Palkeets personaltjänster.

Bloggförfattare

Mari Eerikäinen