@PalkeetFi: Analyytikkopalvelujen piloteissa on toteutettu mm. ennakoiva tuottavuusmittari @Maanmittaus kanssa ja palvelukanavien volyymien ennakointi @Trafi_Finland kanssa #tahapalkeet18 @Tietokiri

25.05.2018 | SYSTEM | Twitter

Analyytikkopalvelujen piloteissa on toteutettu mm. ennakoiva tuottavuusmittari @Maanmittaus kanssa ja palvelukanavien volyymien ennakointi @Trafi_Finland kanssa #tahapalkeet18 @Tietokiri