@PalkeetFi: Julkisen hallinnon murros tarkoittaa että hallinnon rakenne tiivistyy ja yksikkökoko kasvaa ja virastokentästä tulee yksiportainen, toteaa @PaiviNerg #palkeetfoorumi

13.09.2018 | SYSTEM | Twitter

Julkisen hallinnon murros tarkoittaa että hallinnon rakenne tiivistyy ja yksikkökoko kasvaa ja virastokentästä tulee yksiportainen, toteaa @PaiviNerg #palkeetfoorumi