@PalkeetFi: Med Osaava tar vi ett steg mot coachande ledarskap. Den första gruppen med 23 ämbetsverk och cirka 20 000 medarbetare tar Osaava i bruk i mars. https://t.co/N4bdzcBQQN

08.02.2019 | SYSTEM | Twitter

Med Osaava tar vi ett steg mot coachande ledarskap. Den första gruppen med 23 ämbetsverk och cirka 20 000 medarbetare tar Osaava i bruk i mars. https://t.co/N4bdzcBQQN