@PalkeetFi: Tutkittua tietoa: Palkeissa esimiestä helppo lähestyä, työaikajärjestelyjen joustavuutta arvostetaan. #työelämä #duuni

03.11.2017 | SYSTEM | Twitter

Tutkittua tietoa: Palkeissa esimiestä helppo lähestyä, työaikajärjestelyjen joustavuutta arvostetaan. #työelämä #duuni