@PalkeetFi: Vad händer med byråkratens uppgifter? Temachefen @johanneskoponen berättar https://t.co/NazxV3wD1l

12.10.2017 | SYSTEM | Twitter

Vad händer med byråkratens uppgifter? Temachefen @johanneskoponen berättar https://t.co/NazxV3wD1l