Upphandlingen av tjänster för elektronisk beställning och fakturahantering går framåt

31.05.2017 | Anna Kelho | Palkeet_sv, Tjänster, Utvecling tilsammans

Beslutet angående aktörer som valts till förhandlingen i upphandling av tjänster för elektronisk beställning och fakturahantering har vunnit laga kraft. Upphandlingen kan gå vidare till förhandlingsskedet i enlighet med planerna.